Internet Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Internet Marketing by Mind Map: Internet Marketing

1. Truyền thông Mạng xã hội

1.1. Facebook

1.1.1. Fanpage

1.1.1.1. Facebook Ads - Domain Ads

1.1.1.2. Fanpage Management

1.1.1.3. Remarketing Fanpage

1.1.1.4. Page Post Engagement

1.1.2. Group

1.1.3. Facebook cá nhân

1.2. Twitter

1.2.1. Twitter công ty

1.2.2. Twitter phân nhánh nhỏ hơn

1.3. Linkedln

1.3.1. Linkedin doanh nghiệp

1.3.2. Linkedin kết nối nhỏ hơn

1.4. Google +

1.5. Khác

1.5.1. Tumbrl

1.5.1.1. Zalo

1.5.1.1.1. Blogger

2. Truyền thông cộng đồng

2.1. Group

2.1.1. Diễn đàn

2.1.1.1. Webtretho

2.1.1.2. Lamchame

2.2. Wikimedia

2.3. Slide Share

2.3.1. Tailieu.vn

3. Email & SMS

3.1. Email

3.2. SMS

4. Truyền thông Tìm kiếm

4.1. Google Search

4.1.1. Google Adw

4.1.2. Google Display Network

4.1.3. Google Remarketing

4.2. Bing

4.3. ASK

4.3.1. Alexa

4.3.1.1. Yahoo hỏi đáp

4.3.1.1.1. Wiki

5. Truyền thông báo mạng

5.1. Banner

5.2. Bài viết

5.2.1. Bài viết tư vấn

5.2.1.1. Bài viết PR

5.2.2. Bài viết dạng Wiki - định nghĩa

6. Truyền thông hình ảnh

6.1. Youtube

6.1.1. Chạy CPC/CPM cho kênh Youtube

6.1.2. Quảng cáo trên Video Clip

6.2. Instagram

6.3. Pinterest

6.4. Clip

6.4.1. Vine

6.4.1.1. Flirkr

6.5. Truyền hình số/video onilne