Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De baby by Mind Map: De baby

1. De prenatale ontwikkeling

1.1. Vanaf bevruchting ontwikkeling

2. Het kijk-voelkind

2.1. Fysieke ontwikkeling

2.1.1. Lichamelijk ontwikkeling

2.1.1.1. Baby ong 3 kg + 50 cm

2.1.1.2. Hoofd 1/4 lichaam

2.1.2. Motorische ontwikkeling

2.1.2.1. Grove motoriek

2.1.2.1.1. Slaapt in foetushouding

2.1.2.2. Fijne motoriek

2.1.2.2.1. Reflexen

2.1.3. Sensorische ontwikkeling (=zintuigen)

2.1.3.1. Zien: donker / licht in baarmoeder

2.1.3.2. Voelen: lichaamswarmte belangrijk

2.1.3.3. Aangetrokken tot hoge tonen

2.2. Psychische ontwikkeling

2.2.1. Cognitieve ontwikkeling

2.2.1.1. Nabootsen: Gezichtsuitdrukkingen imiteren

2.2.1.2. Gewenning: Raakt gewoon aan terugkerende prikkels

2.2.1.3. Herhaling: Kijken hoe hij best reageert

2.2.2. Taalontwikkeling

2.2.2.1. Communiceert door huilen

2.2.2.1.1. Honger

2.2.2.1.2. Natte luier

2.2.2.1.3. Getroost

2.2.2.2. Communiceert op non-verbale manier

2.2.2.2.1. Glimlachen

2.2.2.2.2. Geluiden (aaa's + ooo's)

2.2.3. Emotionele ontwikkeling

2.2.3.1. Gehechtheidsgedrag

2.2.3.1.1. Behoeften baby bevredigen

2.2.4. Persoonlijkheidsontwikkeling

2.2.4.1. Ontwikkeling v/d wil

2.2.4.1.1. Ongenoegen uitdrukken

2.2.4.2. Morele ontwikkeling

2.2.4.2.1. Weet niet wat goed/ slecht

2.2.4.3. Seksuele ontwikkeling

2.2.4.3.1. Lichamelijk contact leuk

2.3. Emotionele ontwikkeling

2.3.1. Allemansvriend

2.3.2. Glimlacht bij prettige situatie

3. Het voel-grijp-mond kind

3.1. Fysieke ontwikkeling

3.1.1. Motorische ontwikkeling

3.1.1.1. Grove motoriek

3.1.1.1.1. Schouderspieren -> sterker

3.1.1.1.2. 4 maand: ondersteunen armen + hoofd heffen + rollen buik naar rug

3.1.1.2. Fijne motoriek

3.1.1.2.1. Voorwerpen naar mond brengen

3.1.2. Sensomotorische ontwikkeling

3.1.2.1. Oog-handcoördinatie = voorwerpen grijpen + naar mond

3.1.2.2. Hoofd draaien naar vertrouwde geluiden

3.1.2.3. 4 maand: spartelen met voeten + grijpen naar voeten

3.2. Psychische ontwikkeling

3.2.1. Cognitieve ontwikkeling

3.2.1.1. Denken niet echt na

3.2.1.2. Actief reageren op indrukken

3.2.1.3. Wisselwerking waarnemen + motoriek

3.2.2. Taalontwikkeling

3.2.2.1. langgerekte klinkers aaa's & ooo's -> vocaliseren

3.2.3. Emotionele ontwikkeling

3.2.3.1. Hechten aan vast verzorgers

3.2.4. Persoonlijkheidsontwikkeling

3.2.4.1. Ontwikkeling v/d wil

3.2.4.1.1. Met meer middelen tonen wat wil

3.2.4.2. Morele ontwikkeling

3.2.4.2.1. 5 maand: onderscheid goed & afkeuring

3.2.4.2.2. Volwassene: voorbeeldfunctie

3.2.4.3. Seksuele ontwikkeling

3.2.4.3.1. Lichamelijk contact -> belangrijk

3.2.4.4. Sociale ontwikkeling

3.2.4.4.1. 4 belangrijke manieren om communiceren

3.2.4.4.2. Klanken & gelaatsuitdrukkingen nabootsen      ->  Spiegelen