Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đối tượng by Mind Map: Đối tượng

1. +Tạo tệp Kh đã comment + Like+ share+ truy cập page

2. 4.khách đã truy cập website

2.1. + Tạo tệp retargetting (7 day, 30 day, 90day)

2.2. +Phân bổ thời gian và + ngân sách chạy

3. 1. Khách hàng đã mua hàng

3.1. + Tạo tệp Kh từ data đã thu thập

4. 2. Khách đã inbox

4.1. + Tạo tệp Kh đã inbox với page

5. 3. khách đã tương tác

6. 5.Khách đã tương tác post của những page cùng ngành

6.1. + Sử dụng các tệp sđt có sẵn

6.1.1. +Tạo tệp chạy quảng cáo FB

6.1.2. +Tạo Tệp chạy SMS

7. 6. Tạo đối tượng tương tự

7.1. + Tạo đối tượng tương tự page

7.2. + Tạo đối tượng tương tự vs tệp người đã mua hàng

8. 7. Bạn bè những người đã like page

8.1. + chạy tới những người like page

8.1.1. - Giới hạn tuổi : 26-->40

8.1.2. -Sở thích những người

9. 8. Khách đã xem video

9.1. + Tạo nhóm đối tượng đã xem video

9.1.1. + Xây dựng clip bán hàng sp

9.1.2. + Chạy QC cho clip

9.1.2.1. +Tuổi:25-45

9.1.2.2. + KV: hồ chí minh

9.1.2.3. + Sở thích tương tự ng mua hàng

9.1.3. + Lọc lại đối tượng đã xem trong 10s

10. 9. User check in Chung cư

10.1. + Gom đối tượng check in tại các chung cư

10.2. + Tạo tệp KH (nếu được)

10.3. + chuyển qua SĐT để chăm soc

11. - Thứ tự ưu tiên nhóm Kh từ 1--> 8

12. - Mục tiêu lọc ra từ 8 nhóm tổng lượng KH ước tính: 300K ( không trùng nhau)