Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізика by Mind Map: Фізика

1. оптика

1.1. хвильова оптика

1.1.1. Destinations

1.1.1.1. Destinations

1.1.1.1.1. Destinations

1.2. квантова оптика

2. атомна і ядерна фізика

2.1. радіоактивність

2.2. фізика елементарних частинок

2.3. випромінювання і поглинання світла атомами

3. механіка

3.1. релятивійська

3.2. статика

3.3. закони збереження

3.4. динаміка

3.4.1. сили в природі

3.5. кінематика

3.5.1. рівномірний рух

3.5.2. рівноприскорений рух

3.6. механічні коливання та хвилі

4. молекулярна

4.1. МКТ

4.2. термодинаміка

5. електродинаміка

5.1. електростатика

5.2. електричний струм

5.3. електромагнітні коливання і хвилі

5.4. електромагнітне поле