Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фізика by Mind Map: Фізика

1. атомна і ядерна фізика

1.1. випромінювання і поглинання світла атомами

1.2. радіоактивність

1.3. фізика елементарних частинок

2. оптика

2.1. квантова оптика

2.2. хвильова оптика

3. молекулярна

3.1. МКТ

3.2. термодинаміка

4. електродинаміка

4.1. електростатика

4.2. електричний струм

4.3. електромагнітні коливання і хвилі

4.4. електромагнітне поле

5. механіка

5.1. статика

5.2. закон збереження

5.3. динаміка

5.3.1. сили в природі

5.4. кінематика

5.4.1. рівномірний рух

5.4.2. рівнеприскорений рух

5.5. механічні коливання і хвилі