ZALICZYĆ DRUGI ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZALICZYĆ DRUGI ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH by Mind Map: ZALICZYĆ DRUGI ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. konferencje naukowe

1.1. szukanie konferencji międzynarodowych i lokalnych

1.2. wysłanie zgłoszeń na konferencje

1.3. uczestnictwo

2. przedmioty obowiązkowe

2.1. Współczesne problemy Polski i świata

2.2. Nowe wzory badań społecznych

2.3. ZST: Socjologia w dobie indywidualizmu

3. fakultety

3.1. Otwarte seminarium doktoranckie

3.1.1. obecność na zajęciach

3.1.2. złożenie pracy zaliczeniowej

3.2. Academic writing

4. OGUN-y

4.1. Jak się uczyć? - wdrażanie do samokształcenia

4.1.1. zaliczyć egzamin 09.01.2017

4.1.2. zrobić zadania online

4.2. Ocenianie w edukacji

4.2.1. zaliczyć egzamin

4.2.2. zrobić zadania online

5. różnice programowe

5.1. Metodologia badań socjologicznych

5.1.1. przeczytać lektury

5.1.2. zaliczyć egzamin ustny

5.2. Klasyczne teorie socjologiczne

5.2.1. zaliczyć egzamin ustny

5.2.2. przeczytać lektury

6. artykuły naukowe

6.1. artykuł naukowy w języku angielskim - Łódź

6.2. artykuł w języku polskim - Poznań

6.3. publikacja UWM Olsztyn

7. praktyki zawodowe

7.1. praca w SocjoSzkole

7.1.1. korespondencja mailowa z organizatorami SocjoSzkoły

7.1.2. przygotowanie materiałów promocyjnych

7.1.3. rozpowszechnianie informacji na temat SocjoSzkoły

7.1.4. kontakt z partnerami medialnymi

7.1.5. przyjmowanie i analiza zgłoszeń

8. praktyki dydatyczne

8.1. zajęcia prowadzone z promotorem

9. otwarcie przewodu doktorskiego

9.1. napisać rozdział przedstawiający głowne podstawy teoretyczne i metodyczne badania

9.2. opis koncepcji przewidywanych badań