BAĞLANMA

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAĞLANMA by Mind Map: BAĞLANMA

1. mmmmmm

2. Bowlby ailelerden gelen reaksiyonların özelliklerine göre 4 farklı bağlanma modeli tanımlamıştır

2.1. Güvensiz Çelişkili kuşkulu Bağlanma

2.1.1. Ebeveynler çocuğunun isteklerine yeterli bir şekilde yanıt vermezler.

2.1.1.1. Ebeveynler , tekrar tekrar tahmin edilemez bir şekilde çocuğun yardım ihtiyacını ve isteklerini ya fazla otoriterlikten yada fazla lakayıtlıktan görmezden gelirler.

2.1.2. Çocuklar ebeveynlerinin çevresinde ilgisi çekmek için ne yapmaları gerektiğini ve onların ne zaman uygun olup olmadığını asla bilmezler

2.1.2.1. Kararsız olan çocuk daima algılarının ve duygularının gerçekliğinden şüphe eder ve dış dünyaya çok bağımlı hale gelirler.Çünkü algılarının geçerliliği için doğrulamaya ihtiyaçları vardır.

2.2. Güvenli Bağlanma

2.2.1. Güvenli bağlanma olan çocuklar meraklı ve motive olmuşlardır,hayal kırıklıklarını daha iyi tolere ederler,başkalarının ruh halleri için daha işbirlikçi ve daha yoğun yeteneğe sahiptirler.

2.2.1.1. Güvenli bağlanma olan çocuklar meraklı ve motive

2.2.2. Ebeveynler hassas , güvenilir, öngörülü ve tutarlıdır .

2.2.3. Güvenli bağlanma, ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına uygun ve zamanında yanıt verme yeteneğinin olması yoluyla üretilir.

2.3. Kaçıngan Bağlanma

2.3.1. Ebeveynler çocuklarının cevaplarına cevap vermezler , yakınlık ve yardım istediklerinde kızgın olurlar

2.3.2. Çocuklar yavaş yavaş gereksinimlerini engellemeyi öğrenir ve yardım isterken ağlamaktan kaçınır.

2.3.2.1. Bu çocuklar okulda yalnızlık duyguları ve duygusal boşluklarına rağmen aşırı iyi ,sessiz ve harika bir profil sergilerler.

2.3.3. Kaygılı bir direncin istikrarlı olması çocuğun gelişiminde büyük etkilere neden olur ,bu çocuklar bağımlılık isteği ile büyürler ama bunun farkında değillerdir.

2.4. Düzensiz- Dağınık Bağlanma

2.4.1. Parents

2.4.1.1. Anne baba figürleri tehdit oluşturduğunda bu ilişki doğrulanır.

2.4.1.1.1. Kurtarıcı bile eziyet eden kişidir

2.4.1.2. Suiistimal eden ebeveynler

2.4.1.3. Şiddet gösteren ebeveynler

2.4.1.4. Alkolik ebeveynler

2.4.1.5. Travmaya neden olan (Sarsıntıya uğratan) ebeveynler

2.4.2. Yardım istediğinde çocuk kendisini tehdit ve tehlike altında savunabilmelidir.

2.4.3. Kaçışı olmayan bu durum bir çocuğun kişilik gelişiminde yıkıcı olarak kabul edilir. "posttravmatik stres bozukluğu diye adlandırılan bir kargaşaya neden olur.

3. Bu bir yakınlık ve önemsenme istediğidir.

3.1. Project Sponsor

3.2. Project Manager

3.3. Developers

3.4. Primary User Group

3.5. Supporting Staff

4. Çocuk bir yetişkinle beraber olma hedefini devreye sokar

5. Belli kritik dönemlerde ortaya çıkan doğuştan bir içgüdüdür.

5.1. Project Start

5.1.1. Project specifications

5.1.2. End User requirements

5.1.3. Action points sign-off

5.2. Development Stage 1

5.2.1. Define actions as necessary

5.3. Development Stage 2

6. Bu etkileşme ve etkinsizleşmede çocuk güçlü duygular geliştirir.

6.1. Schedule

6.2. Budget

6.3. Resources

6.4. Delays

7. Bu, kişisel bir bireyselliğe sahip olma hissi yaratmak ve sürdürmek için çocuğun ilk yıllarında özendirilmesi gereken etkileşimli bir süreçtir.