Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines Tic by Mind Map: Eines Tic

1. Xarxes Socials

1.1. Twitter

1.1.1. Escola

1.1.2. Alumnes

1.2. Instagram

1.2.1. Escola

1.2.2. Aumnes

1.3. Pinterest

1.4. es.pinterest.com

1.5. Youtube

2. Moodle

3. Programari lliure

3.1. LibreOfice

3.1.1. Ofirmàtica

3.2. Moxila Firefox

3.2.1. Intarnet

3.3. GIMP

3.3.1. Gràfics

3.4. VLC Media Player

3.4.1. Multimédia

3.5. PDFCreator

3.5.1. PDFs

4. Goolgle Apps

4.1. Gmail

4.1.1. Cooreu

4.1.2. Contactes

4.1.3. Llistes de dristibusió de correu

4.2. Calendar

4.2.1. CAlendari personal

4.2.2. CAlendari de classe

4.2.3. Compartir Calendaris

4.3. Drive

4.3.1. Emagasegatge de fitxers

4.3.2. Trevall col·laboratiu

4.3.3. Compartir fixers i carpetes

4.3.4. Trevallar al núvol (cloud)

4.3.5. Docoments

4.3.6. Full de calcul i diagrames

4.3.7. Presantacións

4.3.8. Dibuix

4.3.9. Albums de fotografies

4.4. clssroom

4.4.1. Gestio de classes

4.4.2. BAnc de recursus

4.5. Formularis

4.5.1. Formularis

4.5.2. Correcció automatica d'examens amb Flubaroo

4.6. Sites

4.6.1. Llocs webs

4.7. Blogger

4.7.1. Blogs

4.8. Marcadors

4.8.1. Emagatzge d'adreses d'interes

4.9. Grups

4.9.1. Llistes de correus personals

4.10. Keeps

4.10.1. Notes de llistes i tasques

4.11. Maps

4.11.1. Mapes i rutes

5. Web 2.0

5.1. Mapers mentals, conceptuals,orgarigrames, esquemes...

5.1.1. Mindmaster

5.1.2. Bubb

5.2. Imatges, colatges...

5.2.1. Pizap

5.2.2. Pixlr

5.2.3. Photofúnia

5.2.4. Photovisi

5.3. Presentacóns, diaposiives...

5.3.1. Popplet,

5.3.2. Photopeach

5.4. Text artistic, núvols de paraules...

5.4.1. Cooltext

5.4.2. Word tagul text

5.5. Programació

5.5.1. EScratch

5.6. Idiomes

5.6.1. duolingo

5.7. Postres multimédia

5.7.1. Glogster

5.8. Podcast, radio

5.8.1. Spreker

6. Politia de contrasenyas