Структура практичної психології як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура практичної психології як практичної діяльності by Mind Map: Структура практичної психології як практичної 	діяльності

1. Ключові аспекти практичної психології.

1.1. науковий аспект

1.2. практичний аспект

2. Принципи практичної психології.

2.1. принцип детермінізму

2.2. прин­цип суб'єктної активності (або активності суб'єкта).

2.3. принципу ро­звитку

2.4. принцип індивідуальнісного підходу.

2.5. принцип синтетичного підходу до предмета практичної психології.

3. Форми практичної психології.

3.1. психологічна служба сім'ї та соціального захисту населення

3.2. психологічна служба системи освіти

3.3. психологічна служба системи охорони здоров'я

3.4. практична психологія політичної діяльності

3.5. управління і масових комунікацій

3.6. практична юридична психологія і соціологія

3.7. практична психологія і соціологія економіки та бізнесу

3.8. практична психологія праці та профорієнтації

3.9. соціально-психологічна служба армії

3.10. практична психологія і педагогіка спорту

4. Функції практичної психології.

4.1. аналіз і прогнозування поведінки й діяльності людини

4.2. активний соціальний та психологічний вплив

4.3. консультативно-методична, функція

4.4. просвітницька функція

4.5. профілактична функція

4.6. реабілітаційна функція

5. Напрями практичної психології.

5.1. Психологічне консультування

5.1.1. Сімейне консультування

5.1.2. Особистісне консультування

5.1.3. Управлінське консультування

5.2. Психологічна корекція

6. Методи практичної психології.

6.1. Експеремент

6.1.1. лабораторний

6.1.2. природний

6.1.3. конструктивний

6.1.4. формувальний

6.2. Тест

6.3. Бесіда

6.4. Інтерв'ю

6.5. Анкетування

6.6. Соціометрія

6.7. спостереження