De kerk van de Amish

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De kerk van de Amish by Mind Map: De kerk van de Amish

1. kerkdienst

1.1. iedereen een vaste plaats

1.1.1. prediker in het midden

1.1.2. echtparen vooraan

1.1.3. daarachter de ongetrouwde mannen

1.1.4. dáárachter ongetrouwde vrouwen

1.1.5. duurt gem. 3 uur

2. distriict

2.1. gemeenteraad:

2.1.1. 1 bisschop

2.1.2. 1 diaken

2.1.3. 2 à 3 predikers

2.2. ong. 200 pers.

3. bisschop

3.1. het hoofd van de gemeente

3.1.1. Research and prepare experiment

3.2. algemene leiding over kerkenraad

3.3. leiding aan speciale diensten en vieringen

3.3.1. bruiloften

3.3.2. begrafenissen

3.4. toezicht of de mensen de regels van de Bijbel opvolgen

4. prediker

4.1. verantwoordelijk voor preken en diakenen

4.1.1. New vocabulary

4.2. wordt niet geëerd

4.3. krijgen geen vergoeding voor hun diensten

4.4. voor de dienst wordt de woordvoerder aangewezen

5. nieuwe prediker

5.1. twee weken ervoor wordt het afgekondigd

5.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37

5.2. verkiezing aan het einde van de kerkdienst

5.3. loting: mannen met 3 of meer stemmen

5.4. loting: stukje papier in een van de zoveel liedboeken. wie liedbundel met papier pakt, wordt predikant

6. liederen

6.1. in het Deitsch

6.2. muziekinstrumenten zijn verboden

6.3. melodieën weten ze uit het hoofd

6.4. erna een korte preek, uit het hoofd.