PENGUKURAN JARAK DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH ELEKTRONIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGUKURAN JARAK DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH ELEKTRONIK by Mind Map: PENGUKURAN JARAK DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH ELEKTRONIK

1. mampu dihantar bagi jarak jauh sehingga 100km di dalam cuaca yang cerah

2. SISTEM GELOMBANG MIKRO

2.1. frekuesi gelombang pembawa digunakan

2.2. frekuesi gelombang pembawa digunakan

2.3. memerlukan 2 alat dan 2 operator

2.4. kemudahan berhubung antara alat utama (main) dan alat gelombang (remote) disediakan

2.5. contoh jenama : Telluromter, Geodimeter, Makometer

3. DEFINISI

3.1. alat yang digabungkan sudut dan nilai cerapan yang dipaparkan serentak dalam bentuk digital

3.2. melakukan penstoran data apabila digabungkan dengan perisian tertentu untuk menghasilkan satu kerja yang berkualiti

3.3. contoh jenama : GEODIMETER, SOKKIA, LEICA, NIKON, TOPCON, PENTAX, TRIMBELL

4. cermin pemantul diperlukan di mana gelombang infra merah akan dibalikkan semula ke pemancar

5. satu kaedah yang mudah dan murah dengan menggunakan alat ini

6. SISTEM ELEKTRO OPTIK

6.1. frekuesinya cahaya dan infra merah

6.2. julat pengukuran menggunakan alat infra merah dengan menggunakan gelombang mikro tidak jauh

6.3. contoh jenama : LEICA, TOPCON, SOKKIA, WILD

7. PRINSIP ASAS

7.1. menggunakan gelombang infra merah (infared) di mana frenkuesinya dihantar kepada pemantul (reflektor)

7.2. dua alat diletakkan pada hujung garisan yang hendak dan di hujung satu lagi dipasang alat yang dipanggil penerima (receiver)

7.3. kebanyakkan sistem EDM mengukur jarak dengan pengiraan selisih fasa (Phase Difference)

7.3.1. selisih fasa ialah pecahan dari satu pusingan pergerakkan gelombang yang boleh ditukarkan kepada unit masa atau jarak

7.4. diod-diod ini dimodulasikan amplitiudnya dengan mudah pada frekuesi-frekuesi tinggi

7.5. banyak digunapakai

7.5.1. merupakan diod yang memancarkan infra merah ialah gallium arsened (GaAs)

8. SISTEM ALAT PENGUKURAN ELEKTRONIK