Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. 1. Cerco informació

1.1. Informació en general

1.1.1. www.google.es

1.1.2. www.youtube.es

1.1.3. https://ca.wikipedia.org/

1.1.4. www.pinterest.com

1.2. activitats interactives

1.2.1. http://www.educaplus.org

1.2.2. http://phet.colorado.edu/simulations/index.php

1.2.3. www.fislab.net

1.3. infografies

1.3.1. http://www.compoundchem.com/infographics

1.3.2. http://www.consumer.es/infografias/

1.4. activitats i unittas didàctiques

1.4.1. http://alexandria.xtec.cat/

1.4.2. https://sites.google.com/a/xtec.cat/quimicaencontext

1.4.3. http://www.edu365.cat

1.4.4. http://apliense.xtec.cat/arc/

1.4.5. http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php

1.5. Publicacions

1.5.1. http://fislab.wordpress.com/llistatdexperiencies

1.5.2. http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/

1.5.3. http://www.rrfisica.cat/

2. 3. Comparteixo la informació

2.1. https://moodle.org/?lang=ca

2.2. http://es.slideshare.net/

2.3. https://www.google.com/intl/es_es/drive/

2.4. http://www.droopbox.com

2.5. https://www.symbaloo.com/

2.6. Difusió de la informacióv

2.6.1. http://www.twitter.com

2.6.2. https://www.blogger.com

2.6.3. https://mail.google.com

2.6.4. https://issuu.com

3. 2. Transformo informació

3.1. Software de Notebook

3.2. https://www.google.es/intl/es/docs/about/

3.3. http://www.prezi.com

3.4. http://www.mindmeister.com

3.5. Crear activitats multimèdia

3.5.1. http://www.soundcloud.com

3.5.2. https://pic-collage.com/

3.5.3. https://piktochart.com/

3.5.4. http://www.gimp.org.es/

3.5.5. https://animoto.com

3.5.6. Pinnacle Studio

3.6. Crear activitats interactives

3.6.1. https://getkahoot.com/

3.6.2. https://www.educaplay.com/

3.6.3. https://quizlet.com/

3.7. Per treballar en activitats col·laboratives

3.7.1. http://www.padlet.com

3.7.2. http://en.linoit.com/