Thực thi kế hoạch

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thực thi kế hoạch by Mind Map: Thực thi kế hoạch

1. Tại sao không thực thi được?

1.1. - Không thu thập dữ liệu thực tế, khiến cho kế hoạch thiếu tính thực tế, không khả thi

1.2. - Thiết lập mục tiêu không SMART

1.3. - Sai chiến lược

1.4. - Không kiếm được nhân sự phù hợp để triển khai

1.5. - Không chi tiết về thời gian biểu, dẫn tới bị sai lệch

1.6. - Không có kế hoạch chi tiết để thực hiện

1.7. - Không có người giám sát để đảm bảo kết thúc kế hoạch

1.8. Không có tính kỷ luật dẫn tới kế hoạch không triển khai được đến cùng

2. Thiếu yếu tố thì kế hoạch sẽ không thực thi được?

2.1. Đó là yếu tố "Dữ liệu thực tế". Đây là yếu tố quan trọng vì yếu tố này quyết định hướng đi cũng như mọi hành động trong kế hoạch có thực tế không, khả thi không

2.2. Yếu tố giám sát cũng rất quan trọng, vì nó giúp mọi yếu tố trong kế hoạch đi đúng lộ trình đã định