Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONPETENTZIA DIGITALA by Mind Map: KONPETENTZIA DIGITALA

1. GAITASUNA

1.1. 1) Informazioa bilatzen jakin.

1.2. 2) Ikasleek teknologien bitartez komunikatzeko gai izan. OUTPUT

1.3. 3) Bilatutako informazioa edozein formatutan adierazteko gaitasuna izan. (Audioa, bideoa...)

1.4. 4) Teknologiaren bitartez arazoak ebazteko gai izan.

1.5. 5) Bere datuak babesteko ardura eta gaitasuna izan. PRIBATUTASUNA.

2. IKASKETA DIMENTSIOAK

2.1. Instrumentala

2.1.1. -Teknologia erabiltzeko gai izan.

2.2. Kognitiboa

2.2.1. -Informazioa-----JAKINTZA bihurtu-----Edukiak sortu.

2.3. Espresiboa

2.3.1. -Sortutako edukiak----Komunikatzeko gai izan.

2.4. Axologikoa

2.4.1. -Arduratsu, etiko eta demokratikoki informazio hori erabili.

3. EGITEN JAKIN

4. KONTROLPEAN DUGU?

4.1. ARAZOAK

4.1.1. Zeintzuk?

4.1.1.1. Cyberbullying

4.1.1.2. Sexting

4.1.1.3. Groming

4.1.1.4. Stalking

4.1.2. Nondik?

4.1.2.1. Sare sozialak edota beste app batzuk