EINES D' EXPRESIÓ ESCRITA I ELABORACIÓ D' IMATGES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EINES D' EXPRESIÓ ESCRITA I ELABORACIÓ D' IMATGES by Mind Map: EINES D' EXPRESIÓ ESCRITA I ELABORACIÓ D' IMATGES

1. ACCÉS A LA INFORMACIÓ

2. LES MEVES EINES DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ

3. COM M' ORGANITZO

4. EINES DE CREACIÓ I EDICIÓ DIGITAL

5. Demano hora al metge

6. EL MEU TEMPS