ప్రభుత్వ సంస్థలు

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ప్రభుత్వ సంస్థలు by Mind Map: ప్రభుత్వ సంస్థలు

1. మండల పరిషత్

1.1. మండల పరిషత్ కార్యాలయం

1.2. మండల వనరుల కేంద్రం

1.3. పోలిస్ స్టేషన్

2. జిల్లా కేంద్రం

2.1. జిల్లా కలెక్టర్కార్యాలయం

2.2. జిల్లాపరిషత్తు కార్యాలయం

2.3. జిల్లా సహకార బ్యాంకు

3. రాష్ట్ర రాజధాని

3.1. శాసనసభ

3.2. రాష్ట్ర సచివాలయం

3.3. గవర్నర్ నివాసం

4. గ్రామపంచాయతీ

4.1. పంచాయితీ కార్యాలయం

4.2. పాఠశాల

4.3. ఆరోగ్య ఉప కేంద్రం