Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dialog antara Tamadun by Mind Map: Dialog antara Tamadun

1. Garis Panduan

1.1. Menghormati pandangan dan perspektif orang lain

1.2. Berlaku dalam keadaan dan cara yang berbeza

2. Halangan

2.1. Persengketaan atas alasan yang remeh dan boleh membawa kepada pepecahan

2.2. Kemerosotan Politik, Ekonomi dan nilai sosial

2.3. Kelemahan Dunia Islam – Kelemahan iman dan amal yang menyeluruh

2.4. Kurangnya pemilikan ilmu pengetahuan.

2.5. Dominasi terhadap politik,ekonomi,media dan globalisasi

2.6. Imperialisme dan kolonialisme barat

3. Kaedah

3.1. Mempunyai sifat keterbukaan antara tamadun

3.2. Terhasil daripada sifat tolak ansur dan toleransi yang tinggi serta sifat saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan tamadun yang lain

4. Definisi/Konsep

4.1. Dialog adalah perbuatan percakapan,berkomunikasi dan menukar pandangan antara satu sama lain

4.2. Tindakan antara kedua belah pihak yang berlainan pandangan,pendapat dan kepercayaan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti komunikasi

5. Peranan

5.1. Medium perundingan

5.2. Interaksi positif antara dua pihak

5.3. Komunikasi dua hala atau lebih

5.4. Perkembangan sains dan teknologi

5.5. Memupuk persefahaman dan keterbukaan

5.6. Berkongsi perspektif dalam menyelesaikan pelbagai konflik

6. Tujuan

6.1. Memperjuangkan masyarakat yang adil,merdeka dan manusiawi(Shauki,2008)