Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. mempunyai sifat keterbukaan dan tidak mewujudkan sikap syak wasangka antara dua pihak

2. Definisi

2.1. suatu komunikasi yang melibatkan dua atau lebih individu yang mempunyai pandangan yang berbeza secara formal atau tidak formal

3. Peranan

3.1. dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

3.2. dapat memupuk perpaduan walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza

4. Kaedah

5. Garis Panduan

5.1. menghormati pandangan dan perspektif orang lain

5.2. penggunaan bahasa yang sesuai semasa berkomunikasi supaya mudah difahami dang jelas

5.3. Setiap Individu dialog perlu mewujudkan hati dan fikiran yang terbuka serta menghormati orang lain walaupun pandangan yang berbeza.

6. Halangan

6.1. Kekurangan sifat toleransi

6.2. kekurangan penyertaan dalam komunikasi disebabkan perasaan rasa rendah diri

6.3. Ketidaksediaan untuk berubah

6.4. Mewujudkan perasaan curiga terhadap pendialog

6.5. Mempunyai pandangan dan sikap yang berbeza antara satu sama lain