DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. PERANAN :-

1.1. Sebagai mekanisme perpaduan yang berkesan untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun.

2. DEFINISI :-

2.1. 1. Sebuah komunikasi 2 hala antara individu (pihak) yang mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeza

3. HALANGAN :-

3.1. Conversion - Fenomena bertukar agama

3.2. Innuendo Sosial - Perasaan bimbang penganut yang sama agama mempersoalkan keimanan disebabkan berbaik dengan agama lain.

3.3. Syak Wasangka - Sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog tentang tujuan dialog diadakan.

3.4. Inferior Complex - Perasaan rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog.

4. KAEDAH :-

4.1. Mempunyai sikap keterbukaan terhadap 2 pihak.

5. GARIS PANDUAN :-

5.1. Menghormati pandangan dan perspektif orang lain.

6. KONSEP

6.1. Interakomunikasi dan persefahaman antara tamadun iaitu memahami budaya masing-masing tanpa prejudis terhadap kaum lain