NAS - One Love Stikkord til en analyse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NAS - One Love Stikkord til en analyse by Mind Map: NAS - One Love Stikkord til en analyse

1. Presentasjon

1.1. 25.10.1994

1.2. Album: Illmatic

1.2.1. Hip-hop/rap

1.3. Vh1 rangerte i 2008 sangen som #48 på listen over tidenes beste hip_hop_sanger

2. Innh. i sang

2.1. One love

2.1.1. alle må holde sammen

2.2. kriminalitet

2.3. velger selv

2.3.1. Små feiltrinn, store konsekvenser

2.4. Den amerikanske drømmen

2.4.1. Som går feil

3. Innh. i video

3.1. Ung gutt arresteres

3.2. Fengselsliv - sort/hvitt

3.3. Vanlig liv - i farger.

3.4. Skriver brev til insatt og forteller om livet utenfor fengselet

4. Sammenheng mellom tekst og bilder

4.1. Mye bokstavelig bildebruk

4.2. god sammenheng-

4.2.1. Gutt tar feil valg

5. Filmatiske virkemidler

5.1. fargebruk

5.1.1. fritt liv - farger

5.1.2. fensgsel /svart/hvitt

5.2. klipping

5.2.1. rolig tempo, men veksling

5.3. Nærbilder

5.4. Gruppebilder

5.5. Urolig kamera

5.5.1. Bevegelse

5.5.1.1. panorering

5.5.1.2. sideveis

5.5.1.3. utsnittt

6. Personer og miljø

6.1. Innsatte i fengsel

6.2. Amerikansk gatemiljø

6.3. Fattige bydeler

7. Spesielle virkemidler

7.1. fargebruken

7.2. Innledning/avslutning

7.2.1. Begynner før selve samngen

7.2.1.1. Rammefortelling

8. Oppsummering

8.1. artist i sentrum

8.2. Miljø skaper troverdighet

8.3. sammenheng mellom tekst og video

8.4. Typisk rap-video

8.5. Politisk innhold

8.6. positivt budskap