Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Yrittäjyys 10 ov by Mind Map: Yrittäjyys 10 ov
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Yrittäjyys 10 ov

  Tutkintojen perusteet: Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa - arvioida tuotteistamismahdollisuuksia - arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä - täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen - hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen - laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman - esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille - neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta - perustaa yrityksen - suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan - toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä - toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa - lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa - yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys.

Materiaalia

Perustamisopas 2011

YTJ

Vero.fi

Yrittäjäksi?

Osaamisen tuotteistaminen

Toimintaedellytykset

Omat ominaisuudet

Liikeidea ja toiminta-ajatus

Liiketoiminta- ja taloussuunnitelma

Rahoitus ja vakuutukset

Markkinointi

Yrityksen perustaminen

Yritysmuodot

Perustamistoimet

Yrityksessä toimiminen

Talous

Markkinointi

Ydintehtävät

Yritystoiminnan lopettaminen?