Zekat Kimlere verilir? (Tevbe :60)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zekat Kimlere verilir? (Tevbe :60) by Mind Map: Zekat Kimlere verilir? (Tevbe :60)

1. (Kalbi İslama ısındırılmak istenenlere)Müellefe -i Kulüb:

2. Borçlular

3. Yolda kalmışlar

4. Miskinler (Yoksullar, Fakirler)

5. Düşkünler

6. Allah Yolunda olanlar : Öğrenciler, Askerler, İlim adamları ...gibi)

7. Köleler

8. (Amiller) Zekat Toplama Memurları