Ο κύκλος του νερού

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ο κύκλος του νερού by Mind Map: Ο κύκλος του νερού

1. νερό+θερμότητα=μετατροπή νερού σε αέριο

1.1. ΕΞΑΤΜΙΣΗ

2. είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης στην υδρόσφαιρα, την ατμόσφαιρα και τη λιθόσφαιρα (έδαφος, υπέδαφος)

3. ονομάζεται και υδρολογικός κύκλος

4. το νερό σε υγρή μορφή (θάλασσα, λίμνη, ποτάμι) μετατρέπεται σε υδραμούς, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας από τον ήλιο

5. οι υδρατμοί μαζεύονται και δημιουργούν τα σύννεφα

6. τα σύννεφα συμπυκνώνονται κι ανάλογα με τη θερμοκρασία, το νερό επιστρέφει στη Γη, είτε ως βροχή, είτε ως χιόνι, είτε ως χαλάζι!

6.1. βροχή: μετατροπή νερού από αέρια μορφή σε υγρή κατάσταση = ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ

6.2. χιόνι και χαλάζι: μετατροπή νερού από αέρια μορφή σε στερεά κατάσταση = ΑΠΟΘΕΣΗ