หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์รับเข้า

1.1. คียบอร์ด

1.2. เมาส์

1.3. คียบอร์ด

1.4. สแกนเนอร์

1.5. เครื่องอ่านรหัสแท่ง

1.6. จอยสติก

1.7. จอสัมผัส

1.8. ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลอาจส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลได้โดยตรงโดยอุปกรณ์รับข้อมูลจะเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในรูปของรหัส แล้วส่งไปยังหน่วยความจำเพื่อเตรียมทำการประมวลผลต่อไป

2. อุปกรณ์ส่งออก

2.1. ลำโพง

2.2. เครื่องพิมพ์

2.3. จอซีอาร์ที

2.4. จอแอลซีดี

2.5. โปรเจคเตอร์

2.6. หูฟัง

2.7. ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เป็นต้น

3. หน่วยประมวลผลกลาง

3.1. ไมโครโพรเซสเซอร์ เพนเทียม

3.2. ทำหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมายและกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์

4. หน่วยความจำหลัก

4.1. ไดนามิกแรม

4.2. สแตติกแรม

4.3. หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างการประมวลผลและมีกระแสไฟฟ้า

5. หน่วยความจำรอง

5.1. แผ่นบันทึก

5.2. ฮาร์ดดิสก์

5.3. เทปแม่เหล็ก

5.4. แผ่นซีดี

5.5. ดีวีดี

5.6. แฟลชไดรฟ์

5.7. ทำหน้าที่ ใช้เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์จึงต้องมีขนาดใหญ่