หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หน่วยการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผลกลาง

1.1. ไมโครโพรเซสเซอร์ เพนเทียม

1.2. ทำหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมายและกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์

2. หน่วยความจำหลัก

2.1. ไดนามิกแรม

2.2. สแตติกแรม

2.3. หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างการประมวลผลและมีกระแสไฟฟ้า

3. หน่วยความจำรอง

3.1. แผ่นบันทึก

3.2. ฮาร์ดดิสก์

3.3. เทปแม่เหล็ก

3.4. แผ่นซีดี

3.5. ดีวีดี

3.6. แฟลชไดรฟ์

3.7. ทำหน้าที่ ใช้เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์จึงต้องมีขนาดใหญ่

4. อุปกรณ์รับเข้า

4.1. คียบอร์ด

4.2. เมาส์

4.3. คียบอร์ด

4.4. สแกนเนอร์

4.5. เครื่องอ่านรหัสแท่ง

4.6. จอยสติก

4.7. จอสัมผัส

4.8. ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลอาจส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลได้โดยตรงโดยอุปกรณ์รับข้อมูลจะเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในรูปของรหัส แล้วส่งไปยังหน่วยความจำเพื่อเตรียมทำการประมวลผลต่อไป

5. อุปกรณ์ส่งออก

5.1. ลำโพง

5.2. เครื่องพิมพ์

5.3. จอซีอาร์ที

5.4. จอแอลซีดี

5.5. โปรเจคเตอร์

5.6. หูฟัง

5.7. ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เป็นต้น