ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT by Mind Map: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

1. Marc Organitzatiu

1.1. Política de Seguretat

1.2. Normativa de seguretat

1.3. Procediments de seguretat

1.4. Procés d’autorització

2. Marc Operacional

2.1. Planificació

2.2. Control d’accés

2.3. Explotació

2.4. Serveis externs

2.5. Continuïtat del servei

2.6. Monitorització del sistema

3. Mesures de Protecció

3.1. Protecció de les instal·lacions i infraestructures

3.2. Gestió del personal

3.3. Protecció dels equips

3.4. Protecció de les comunicacions

3.5. Protecció dels suports d’informació

3.6. Protecció de les aplicacions informàtiques (SW)

3.7. Protecció de la informació