Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekosysteemipalvelut by Mind Map: Ekosysteemipalvelut

1. luonnon monimuotoisuus

1.1. biodiversiteetti

1.1.1. elollisen luonnon rikkaus

1.1.2. voi mitata lajimäärän, lajinsisäisen monimuotoisuuden sekä ekosysteemien monimuotoisuuden suhteen

1.1.3. lajimonimuotoisuus

1.1.3.1. alueella esiintyvien lajien runsaus

1.1.3.2. suurinta hotspoteissa

1.1.3.2.1. sademetsät, koralliriutat, jotkin eristäytyneet saaret

1.1.3.2.2. hotspot=monimuotoisuuskeskus

1.1.3.2.3. kotoperäiset eli endeemiset lajit

1.1.3.3. vähäisintä viileillä alueilla, suurinta tropiikissa

1.1.3.4. reunavaikutus

1.1.3.4.1. enemmän rannassa kuin metsässä

1.1.4. geneettinen monimuotoisuus

1.1.4.1. Lajinsisäistä monimuotoisuutta

1.1.4.2. lajien välinen monimuotoisuus

1.1.5. elinympäristön monimuotoisuus

2. lajien merkitys ekosysteemissä

2.1. tuottajat

2.1.1. ravintoa kuluttajille

2.1.2. yhteyttävät kasvit

2.2. aineiden kierto

2.2.1. hiili

2.2.2. fosfori

2.3. tiheät ravintoverkot

2.3.1. vakaat olot

2.4. avainlajit

2.4.1. esim. jään alla kasvavaa levää syövät krilliäyriäiset monien petojen ravintoa

2.4.2. ravintoketjujen risteys

3. Ihmisen selviäminen

3.1. Elinkeino

3.1.1. ekoturismi

3.1.2. maa- ja metsätalous

3.1.3. kalastus ja metsästys

3.2. Turvallisuus ja terveys

3.2.1. puhdistaa ilmaa

3.2.2. vähentää eroosiota

3.2.3. säätelee veden kiertoa

3.2.4. säätelee eliöiden populaation kokoa

3.3. Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat

3.3.1. Ihmisen velvollisuus säilyttää luonto elinkelpoisena seuraaville sukupolville.

3.3.2. Luonnon merkitys virkistyksen antajana.

3.4. Hyödykkeitä

3.4.1. ravinto

3.4.2. lääkeaineet

3.4.3. kuidut

3.4.4. polttoaineet

4. monimuotoisuuden uhat

4.1. nopea väestönkasvu

4.1.1. kulutuksen kasvu

4.1.1.1. syntyy enemmän jätettä

4.2. teollisuustuotannon lisääntyminen

4.2.1. elinympäristöjen tuhoutuminen

4.2.2. saastuminen

4.2.3. ilmastonmuutos

4.2.4. kansainvälinen kauppa

4.2.4.1. vieraslajit

4.2.5. metsä- ja maatalous

4.2.6. liikakalastus ja -metsästys

4.3. uhanalaisuus

4.3.1. vaarantuneet

4.3.2. erittäin uhanalaiset

4.3.3. äärimmäisen uhanalaiset

4.3.3.1. sukupuutto

4.3.3.1.1. Kuudes massasukupuutto alkanut

4.3.4. kannan väheneminen ja häviämisen todennäköisyys

4.4. luonnolliset uhat

4.4.1. luonnonkatastrofit

4.4.2. tulokaslajit

4.4.3. ravintoverkon rikkoutuminen

5. monimuotoisuuden suojelu

5.1. uhanalaisille alueille perustetaan suojelualueita

5.1.1. millainen on hyvä suojelualue?

5.1.1.1. luonnontilainen

5.1.1.2. monimuotoinen

5.1.1.3. suuri

5.1.1.4. yhtenäinen

5.2. sademetsien suojelu erityisen tärkeää

5.2.1. n. 70% maailman kasvilajeista ja n. 90% hyönteislajeista elää sademetsissä

5.2.2. kehitetään sademetsien monikäyttöä

5.2.3. eettisen elämän kunnioitus tärkeää

5.3. erillaiset sopimukset

5.3.1. biodiversiteettisopimus

5.3.2. CITES