Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ekosysteemipalvelut by Mind Map: Ekosysteemipalvelut
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ekosysteemipalvelut

luonnon monimuotoisuus

biodiversiteetti

elollisen luonnon rikkaus

voi mitata lajimäärän, lajinsisäisen monimuotoisuuden sekä ekosysteemien monimuotoisuuden suhteen

lajimonimuotoisuus, alueella esiintyvien lajien runsaus, suurinta hotspoteissa, sademetsät, koralliriutat, jotkin eristäytyneet saaret, hotspot=monimuotoisuuskeskus, kotoperäiset eli endeemiset lajit, vähäisintä viileillä alueilla, suurinta tropiikissa, reunavaikutus, enemmän rannassa kuin metsässä

geneettinen monimuotoisuus, Lajinsisäistä monimuotoisuutta, lajien välinen monimuotoisuus

elinympäristön monimuotoisuus

lajien merkitys ekosysteemissä

tuottajat

ravintoa kuluttajille

yhteyttävät kasvit

aineiden kierto

hiili

fosfori

tiheät ravintoverkot

vakaat olot

avainlajit

esim. jään alla kasvavaa levää syövät krilliäyriäiset monien petojen ravintoa

ravintoketjujen risteys

Ihmisen selviäminen

Elinkeino

ekoturismi

maa- ja metsätalous

kalastus ja metsästys

Turvallisuus ja terveys

puhdistaa ilmaa

vähentää eroosiota

säätelee veden kiertoa

säätelee eliöiden populaation kokoa

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat

Ihmisen velvollisuus säilyttää luonto elinkelpoisena seuraaville sukupolville.

Luonnon merkitys virkistyksen antajana.

Hyödykkeitä

ravinto

lääkeaineet

kuidut

polttoaineet

monimuotoisuuden uhat

nopea väestönkasvu

kulutuksen kasvu, syntyy enemmän jätettä

teollisuustuotannon lisääntyminen

elinympäristöjen tuhoutuminen

saastuminen

ilmastonmuutos

kansainvälinen kauppa, vieraslajit

metsä- ja maatalous

liikakalastus ja -metsästys

uhanalaisuus

vaarantuneet

erittäin uhanalaiset

äärimmäisen uhanalaiset, sukupuutto, Kuudes massasukupuutto alkanut

kannan väheneminen ja häviämisen todennäköisyys

luonnolliset uhat

luonnonkatastrofit

tulokaslajit

ravintoverkon rikkoutuminen

monimuotoisuuden suojelu

uhanalaisille alueille perustetaan suojelualueita

millainen on hyvä suojelualue?, luonnontilainen, monimuotoinen, suuri, yhtenäinen

sademetsien suojelu erityisen tärkeää

n. 70% maailman kasvilajeista ja n. 90% hyönteislajeista elää sademetsissä

kehitetään sademetsien monikäyttöä

eettisen elämän kunnioitus tärkeää

erillaiset sopimukset

biodiversiteettisopimus

CITES