Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ekosysteemipalvelut by Mind Map: Ekosysteemipalvelut
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ekosysteemipalvelut

luonnon monimuotoisuus

biodiversiteetti

lajien merkitys ekosysteemissä

tuottajat

aineiden kierto

tiheät ravintoverkot

avainlajit

Ihmisen selviäminen

Elinkeino

Turvallisuus ja terveys

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat

Hyödykkeitä

monimuotoisuuden uhat

nopea väestönkasvu

teollisuustuotannon lisääntyminen

uhanalaisuus

luonnolliset uhat

monimuotoisuuden suojelu

uhanalaisille alueille perustetaan suojelualueita

sademetsien suojelu erityisen tärkeää

erillaiset sopimukset