บทที่ 1 ซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 ซอฟต์แวร์ by Mind Map: บทที่ 1 ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์

2. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

2.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

2.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

2.1.4. ระ บบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

2.2. โปรแกรม แปลภาษาคอมพิวเตอร์

2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.3.1. โปรแกรมจัดกาารไฟล์

2.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

2.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

2.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

2.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

3.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

3.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

3.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

3.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อสาร

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

5. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

5.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

5.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

5.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

5.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์