Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PARAULES by Mind Map: PARAULES

1. SIGNES LINGÜÍSTICS

1.1. ESTRUCTURA INTERNA

1.1.1. BASE PER A LA FORMACIÓ D'ALTRES MOTS

1.1.1.1. Es relacionaria amb roser

1.1.2. MORFOLOGIA

1.2. ESTRUCTURA EXTERNA

1.2.1. ORGANITZADES PER

1.2.1.1. AFINITATS FONOLÒGIQUES

1.2.1.1.1. Es relacionaria amb ros

1.2.1.2. AFINITATS SEMÀNTIQUES

1.2.1.2.1. Es relacionaria amb clavell

1.3. ROSA

1.3.1. SIGNIFICANT (ROSA)

1.3.2. SIGNIFICAT (IMATGE MENTAL)