e-learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
e-learning by Mind Map: e-learning

1. NEDOSTACI

1.1. - teško aktivirati sudionike na aktivnost - brzo odustajanje - nedostatak samodiscipline i motivacije

2. PREDNOSTI

2.1. - vremenska fleksibilnost - prostorna fleksibilnost -interacija profesor sudionik - komunikacija i grupni rad

3. MJEŠOVITO ILI HIBRIDNO OBRAZOVANJE

3.1. - f2f oblik obrazovanja - online obrazovanje

3.2. PREDNOSTI

3.2.1. - ušteda vremena - učenje je prilagođeno pojedincu - studenti su u interakciji sa kolegama - studenti su u interakciji s nastavnikom/tutorom - materijali za učenje su uvijek dostupni - koriste se različite tehnologije

3.3. NEDOSTACI

3.3.1. - nedostatak osobnog kontakta među sudionicima

4. ČISTO OBRAZOVANJE

4.1. PREDNOSTI

4.1.1. - vlastiti tempo - odabir mjesta učenja - dostupnost tema koje ne nude tečajevi u tom području - sudjelovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima - odabiranje svog načina učenja - praktičan rad s različitim tehnologijama - samostalno učenje

4.2. NEDOSTACI

4.2.1. - izostanak osobnog kontakta - lako odustajanje - nužna tehnologija - korištenje tehnologije

4.3. Sudionici

4.3.1. osobe koje kreiraju i rasprostiru materijale za učenje

4.3.2. tutori (mentori, nastavnici)

4.3.3. polaznici (učenici)

4.4. ELEKTRONIČKA POŠTA (e-mail)

4.4.1. PREDNOSTI

4.4.1.1. - mogućnost komunikacije u bilo koje doba - komunikacija sudionika - vremenska neograničenost diskusije

4.4.2. NEDOSTACI

4.4.2.1. - nema osobnog kontakta - mogućnost krive interpretacije zbog nedostatka osobnog kontakta - nedostatak neverbalne komunikacije

4.5. WWW

4.6. VIDEOKONFERENCIJE I TELEKONFERENCIJE

4.6.1. PREDNOSTI

4.6.1.1. - pojačana motivacija - bolja komunikacija i nastup općenito - jača veza s vanjskim svijetom - detaljnije učenje

4.6.2. NEDOSTACI

4.6.2.1. - mali broj ustanova ima na raspolaganju potrebnu tehnologiju i opremu koju moraju posjedovati i studenti - nelagoda pred kamerom

4.7. MOOC

4.7.1. KARAKTERISTIKE

4.7.1.1. masovnost

4.7.1.2. dostupnost putem Interneta (weba)

4.7.1.3. otvorenost

4.7.2. MODELI MOOC-a

4.7.2.1. cMOOC

4.7.2.1.1. - „konektivistički“ („connective“) - korisnici samostalno generiraju, dijele i unapređuju obrazovne materijale (blogove, e-mail ili forume za diskusije) - uloga predavača svodi samo na moderatora koji sakuplja, pregledava i indeksira materijale - nema strukturiranog sadržaja - uspjeh tečaja ovisi o interakciji polaznika.

4.7.2.2. xMOOC

4.7.2.2.1. - „produžetak“ („extension“) - klasičnom modelu učenja - strukturirani kao tradicionalni visokoškolski online tečajevi (izvedbeni plan, sličan kao DINP) - precizno su strukturirane tjedne aktivnosti - kratke lekcje - trajanje 2-12 tjedana

4.7.2.3. PREDNOSTI

4.7.2.3.1. Partneri vrhunska sveučilišta i organizacije, a predavanja visoke kvalitete drže predavači s tih istih sveučilišta

4.7.2.3.2. Klasična predavanja upotpunjena su kvizovima, upitnicima, forumom, interaktivnim lekcijama

4.7.2.3.3. Širok raspon tema koji obuhvaća između ostalog i društvene znanosti, medicinu, biologiju, matematiku te informatičke tehnologije

4.7.2.3.4. Predavanja dostupna uglavnom na engleskom jeziku, ali su zastupljeni u manjoj mjeri i španjolski, francuski, talijanski i njemački jezik

4.7.2.3.5. Trajanje tečajeva nije ograničeno, ukoliko je, tada obično traju od jedan do dva mjeseca

4.7.2.3.6. Pristup materijalima (lekcije/predavanja i ostalo) se dobiva najčešće na tjednoj bazi

4.7.2.3.7. Po uspješnom završetku tečaja polaznik dobiva priznanje o uspjehu potpisano od strane predavača (neki MOOC nude verificirane certifikate koji se plaćaju)

4.7.2.3.8. Učenje se najčešće odvija asinkrono (osim ukoliko se zahtijeva interaktivnost, primjerice odgovaranjem na pitanja online).

4.7.2.4. NEDOSTACI

4.7.2.4.1. Niska pedagoška vrijednost: prevelik broj studenata i izrazito visok stupanj odustajanja

4.7.2.4.2. Interakcija s nastavnikom je rijetka, najčešće moguća samo među polaznicima te ponekad s asistentima

4.7.2.4.3. Za MOOC kolegije ne dobivaju se ECTS krediti na sveučilištima kao za „prave“ kolegije

4.7.2.4.4. Kreiranje sadržaja za MOOC-ove skup je te tehnološki i vremenski zahtjevan proces koji uključuje odabir vrhunskih profesora, pripremu, snimanje i emitiranja predavanja, pripremu testova i zadataka te ostalih popratnih materijala…

5. WEB 1.0

5.1. jednosmjerna komunikacija (web kao izvor informacija)

6. WEB 2.0

6.1. - dvosmjerna komunikacija - korisnici su zaslužni za kreiranje weba

6.2. BLOG

6.2.1. - stranica s tekstovima, unosima - autori iznose vlastita stajališta ili dnevničke zapise - termin blog prvi je upotrijebio Jorn Barger.

6.2.2. KARAKTERISTIKE

6.2.2.1. komentiranje

6.2.2.2. označavanje

6.2.2.3. povezivanje

6.3. WIKI

6.3.1. - alatu za suradničko pisanje - omogućuje skupini korisnika suradnju pri izradi i objavljivanju sadržaja

6.3.2. KARAKTERISTIKE

6.3.2.1. korisnici dodaju sadržaj

6.3.2.2. korisnici mijenjaju sadržaj

6.3.2.3. korisnici uređuju i brišu sadržaj

6.4. DRUŠTVENE MREŽE

6.4.1. - aplikacije - potrebno je ulogirati se u neku

7. e-aktivnost

7.1. Cilj osmišljavanja e-aktivnosti je povećati aktivno sudjelovanje u online učenju od strane grupa ili pojedinaca

7.2. - veliku ulogu ima e-moderator koji dizajnira online procese, upravlja procesom učenja, poznaje temu dovoljno da potakne online interakcije i omogući razvoj interakcije i poticanje izazova

7.3. PRIMJERI e-aktivnosti

7.3.1. Simulacije

7.3.2. Analiza slučaja

7.3.3. Projekti u malenim grupama

7.3.4. Web blog

7.3.5. Online diskusija

7.4. VREDNOVANJE

7.4.1. Samoprocjena

7.4.2. Procjenjivanje temeljeno na doprinosu studenata

7.4.3. Jednostavne procjene suradnje

8. e-moderatori

8.1. FAZE online suradnje

8.1.1. Priprema online okoline: postavljanje "pozornice"

8.1.2. Stvaranje okruženja za komunikaciju i suradnju

8.1.3. Oblikovanje (modeliranje) procesa

8.1.4. Vođenje procesa

8.1.5. Vrednovanje procesa

8.2. ULOGA e-moderatora

8.2.1. Pedagoško (intelektualno, praktično) područje

8.2.1.1. - poticanje komunikacije i sudjelovanja

8.2.2. Društveno područje

8.2.2.1. - stvaranje ljubazne, prijateljske okoline u kojoj se promovira učenje kroz poticanje dobronamjernih ljudskih odnosa, stvaranje grupne kohezije, održavanje grupe kao cjeline, te pomaganje članovima da rade za zajedničku svrhu

8.2.3. Upravljačko (organizacijsko, proceduralno, administrativno) područje

8.2.3.1. treba definirati ciljeve i raspored, davati upute za izvršavnaje eaktivnosti te pružiti vodstvo kroz upravljanje interakcijama

8.2.4. Tehničko područje

8.2.4.1. treba omogućiti učenicima nesmetano korištenje tehnologije kako bi se u potpunosti mogli koncentrirati na sadržaj učenja.

9. PETEROFAZNI MODEL ONLINE UČENJA (SALMON)

9.1. 1. FAZA: Pristup i motivacija

9.2. 2. FAZA: Socijalizacija

9.3. 3. FAZA: Razmjena informacija

9.4. 4. FAZA: Stvaranje znanja

9.5. 5. FAZA: Razvoj