Individual plan of Trang Dang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Individual plan of Trang Dang by Mind Map: Individual plan of Trang Dang

1. Học tập

2. Hoàn thành khóa học đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Thời gian thực hiện: 1/2017 - 11/2017 Mục tiêu: điểm tổng kết >= 6.5

3. Tự học tiếng Anh: trau dồi khả năng giao tiếp và viết Thời gian thực hiện: Mỗi ngày 30 phút xem phim, nghe Ted Talk hoặc học từ vựng Mục tiêu: >= 850 Toeic vào cuối tháng 11.

4. Công việc

5. Thay đổi bản thân theo định hướng chuyên nghiệp hóa tác phong,tinh thần làm việc. Thời gian thực hiện: 1/2017 - 3/2017 cần nhìn thấy sự thay đổi căn bản

6. Tích lũy các kỹ năng cần rèn luyện: chăm sóc khách hàng, tư duy pháp lý, kỹ năng viết, kỹ năng nghiên cứu,.... Thời gian thực hiện: hàng ngày Mục tiêu: hoàn thành tốt các công việc được giao, hạn chế việc sửa nội dung và hình thức của các sản phẩm nghiên cứu.

7. Phát triển khách hàng: -Trước 18/4/2017: phát triển 2 khách hàng mới của DNP - Trong năm 2017: phát triển 5 khách hàng mới của DNP

8. Rèn luyện khả năng tự giác đọc: cập nhật tin tức, đọc sách truyện,... Thời gian thực hiện: 1 giờ mỗi ngày

9. Chuyên môn: Nắm vững kiến thức và có khả năng vận dụng về: pháp luật thuế, pháp luật doanh nghiệp. Mục tiêu: xử lý và đưa ra giải pháp cho khách hàng khi liên quan đến 2 lĩnh vực nêu trên

10. Bản thân

11. Mua máy ảnh cơ

12. Đưa cả nhà đi du lịch

13. Ăn uống, ngủ nghỉ điều độ và có cuộc sống lành mạnh Mục tiêu: tăng 4 kg

14. Đi du lịch cùng hội bạn thân