ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ by Mind Map: ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

1. 1. КОРОТКА АНОТАЦІЯ КУРСУ

1.1. АКТУАЛЬНІСТЬ

1.1.1. Модернізація національної освіти зумовила зміну вимог суспільства до освіти, а також необхідність підготовки вчителів математики освітніх установ, здатних працювати у швидко змінних умовах, використовувати наявні знання, вміння і навички для орієнтації в новій ситуації, для формування процедури вирішення проблеми, тобто володіння предметною компетентністю.

2. 2. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ КУРСУ

2.1. Формування у вчителів математики знань про систему освіти в галузі математики, основних компонентів професійної діяльності вчителя математики, а також способах проектування процесу навчання математики на основі фундаментальних положеннях про розвиток освіти.

3. 3. В РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄЄНЯ КУРСУ СЛУХАЧ ПОВИНЕН:

3.1. УСВІДОМЛЮВАТИ

3.2. ЗНАТИ

3.3. ВМІТИ

3.4. ВОЛОДІТИ

4. 4. ЗАВДАННЯ КУРСУ

4.1. формування готовності вчителів математики до реалізації стратегічних цілей розвитку шкільної математичної освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір

4.2. підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи в умовах оновлення змісту освіти та переходу на профільну страшу школу

4.3. систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних, професійно-фахових знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів модернізації шкільної математичної освіти

4.4. модернізація професійного потенціалу як системного показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації найновіших досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів математики

4.5. допомога в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні в освітній процес ІКТ

4.6. формування навичок самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу

5. 5. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

6. 6. КОРИСТУВАЧАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ МОЖУТЬ БУТИ:

7. 7. ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НЕОБХІДНО МАТИ:

7.1. навички роботи з операційною системою Windows, Microsoft Office (Word, Excel...)

7.2. навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою

7.3. можливість працювати в мережі Інтернет протягом 3-4 годин на тиждень

7.4. власну поштову електронну скриньку.