Invandring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Invandring by Mind Map: Invandring

1. Årsager

1.1. Ikke økonomiske årsager

1.1.1. Flygte fra deres lands situation

1.1.2. Familiesammenføring

1.1.3. Bedre livskvalitet

1.1.4. Lære et nyt sprog

1.1.5. Studere

1.2. Økonomiske årsager

1.2.1. Arbejde

1.2.1.1. Bedre løn

1.2.1.2. For at få et arbejde

1.2.2. Gavmildt velfærdssystem

2. Virkninger

2.1. Positivt

2.1.1. Ekstra arbejdskraft

2.1.2. Priser bliver lavere, pga. lavere løn

2.1.3. Forhøjet BNP

2.1.4. Nuanceret samfund

2.1.5. Nye problemer at løse - flere virksomheder

2.1.6. Nye trends

2.1.7. Flere der betaler skat

2.1.8. Mindre løn inflation

2.2. Negativt

2.2.1. Presser lønnen ned for danskere

2.2.2. Malker velfærdsstaten

2.2.3. Tvivl om produktivitet

2.2.4. Øget pres på skoler, læger, hustande

2.2.5. Sociale problemer pga dårlig integration

2.2.6. Tilføjer sprogbarriere til det danske samfund

2.2.7. Forhøjet kriminalitet og flere bander

2.2.8. BNP falder måske

2.2.9. Penge bliver sendt hjem (Lækage)