Powerful Public Speaking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Powerful Public Speaking by Mind Map: Powerful Public Speaking

1. Învățătorul

2. Conectare

2.1. Publicul

2.2. Tema

2.3. Prezentarea personală

3. Managementul Emoțiilor

3.1. Procesul emoțiilor

3.2. Respirație

3.3. Mișcare

3.4. Vizualizare

3.5. Ancorare

4. Storytelling

4.1. Importanța

4.2. Elementele de bază

4.2.1. Contextul

4.2.2. Personajele

4.2.3. Intriga

4.2.4. Desfășurarea Acțiunii

4.2.5. Punctul culminant

4.2.6. Deznodământul

4.2.7. Învățătura

4.2.8. Esența

4.3. KISS

4.4. Antagonistul

4.5. VAK

4.5.1. cuvintele vizuale

4.5.2. cuvintele auditive

4.5.3. cuvintele kinestezice

4.6. Imperfectul

4.7. Dialogul

5. Persona

5.1. Tipuri

5.1.1. Regele

5.1.2. Profetul

5.1.3. Magul

5.1.4. Mama

5.1.5. Bufonul

5.1.6. Copilul

5.1.7. Războinicul

5.1.8. Entertainerul

5.1.9. Motivatorul

5.2. Energie

6. Varietatea vocală

6.1. Ritm

6.2. Volum

6.3. Vocile în discurs

6.4. Energia vorbitorului

6.5. Fluctuații

6.6. Voce Profundă

7. Body Language

7.1. Ancorare discurs

7.2. Gestică

7.3. Mișcare scenică

7.4. Postură

7.5. Contactul vizual

7.6. Energie

8. Elemente de retorică

8.1. Importanță

8.1.1. Antichitate

8.1.2. Neurolingvistica

8.2. Elemente

8.2.1. Repetiția

8.2.1.1. Anafora

8.2.1.2. Epistrofa

8.2.2. Tricolonul (triada)

8.2.2.1. adjective

8.2.2.2. sinonime

8.2.2.3. propoziții scurte

8.2.2.4. aliterații

8.2.3. Metafora

8.2.4. Anadiplosis

8.2.5. „și”-ul

8.2.6. Antiteza

8.2.7. Verbele

8.2.7.1. Propoziții scurte

8.2.7.2. Diateza activă

9. Organizare

9.1. Scop

9.1.1. Inspirațional

9.1.2. Distractiv

9.1.3. Convingător

9.1.4. Informațional

9.1.5. Emoțional

9.2. Mesajul discursului

9.3. Structură

9.3.1. Circular

9.3.2. Problemă - Soluție

9.3.3. Inspirațional

9.3.4. Liniar

9.3.4.1. Trecut - Prezent - Viitor

9.3.4.2. Introducere - Cuprins - Încheiere

9.3.4.3. Etapele unui proces

9.3.5. De ce? Cum? Ce?

9.3.6. Hero's Journey

9.4. Tranziții

9.5. Titlul discursului

9.6. Ethos

9.6.1. Credibilizare

9.6.2. Prezentare personală

9.7. Pathos

9.7.1. Povești

9.7.2. Întâmplări personale

9.7.3. Anecdote

10. Umorul

10.1. punchline

10.2. dialog

10.3. Umor de situație;

10.4. Pattern interruptions;

10.5. Contrast;

10.6. Exagerările;

10.7. Autoironia;