Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZRAK by Mind Map: ZRAK

1. Što je zrak?

1.1. Smjesa plinova.

1.2. Neophodan za život

1.3. Omogućava disanja

1.4. Omogućava gorenje

1.5. Bez boje mirisa

1.6. Vrlo mala gustoća: 1 g/L

2. PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE?

2.1. EFEKT STAKLENIKA?

2.2. JELI SASTAV UDAHNUTOG I IZDAHNUTOG ZRAKA JEDNAK?

2.3. DA LI ZRAK SADRŽI VLAGU? OBJASNI!

3. KISIK

3.1. bitna svojstva kisika?

3.1.1. teži je od zraka

3.1.2. podržava gorenje

3.1.3. sam ne gori

3.1.4. Topljivost kisika u vodi relativno mala

3.1.5. najzastupljenija elementarna tvar u prirodi???

3.2. dobivanje kisika

3.2.1. frakcijska destilacija

3.2.1.1. iz zraka

3.2.2. elektroliza

3.2.2.1. iz vode

3.2.3. termičko razlaganje

3.2.3.1. iz kisikom bogatih spojeva

3.3. OZON???

3.3.1. Alotropska modifikacija kisika

3.3.2. Plin

3.3.3. Ugodna mirisa

3.3.4. Važan za život na Zemlji

3.3.4.1. Štiti naš planet od agresivnog ultraljubičastog zračenja iz svemira

3.4. fotosinteza u moru

3.4.1. Fitoplankton u ocaanima obavlja 95% fotosinteze

3.4.1.1. Rezultat je kisik

3.4.1.1.1. Djelomično se otapa u vodama oceana

3.4.1.1.2. Dio se oslobađa i odlazi u atmosferu

3.4.1.1.3. Dio se spaja sa sedimentima na dnu mora

3.5. fotosinteza na kopnu

3.5.1. Zelene biljke je obavljaju

3.5.1.1. Rezultat je kisik

3.5.1.1.1. Odlazi u atmosferu

4. DUŠIK

4.1. Francuski kemičar Lavoisier nazvao je dušik AZOT prema grčkoj riječi AZOITKOS-beživotan

4.2. Dušik je sastavni dio zraka i stalno ga udišemo ali i izdišemo

4.3. SVOJSTVA

4.3.1. Lakši je od zraka

4.3.2. bez boje, okusa i mirisa

4.3.3. Ne gori i ne podržava gorenje

4.3.4. Vrlo slabo se otapa u vodi

4.3.5. Gdje se nalazi u prirodi?

4.3.5.1. U zraku

4.3.5.2. U sastavu raznih minerala

4.3.5.3. U sastavu svih živih bića

4.4. OZONSKI SLOJ

4.4.1. Nalazi se u stratosferi

4.4.2. Upija UV zračenje

4.4.3. Stanjenje ozonskog sloja - ozonska rupa

5. Sastav

5.1. KISIK

5.1.1. vol.udjel 20.93%

5.2. DUŠIK

5.2.1. vol. udjel 78.10%

5.3. PLEMENITI PLINOVI

5.4. UGLJIKOV DIOKSID

5.4.1. vol.udjel 0.03%

6. Atmosfera: zemljin plinski omotač

6.1. troposfera

6.1.1. do visine 10km

6.1.2. događaju se sve atmosferske promjene

6.2. stratosfera

6.3. mezosfera

6.4. termosfera

6.5. egzosfera

6.6. Kako se mijenjaju temperatura, tlak i gustoća zraka s porastom nadmorske visine?

6.6.1. Kako se mijenja gustoća zraka s temperaturom?

6.7. Visina atmosfere: 30 km

6.8. Atmosferski tlak?