Arbeidsproductiviteit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Arbeidsproductiviteit by Mind Map: Arbeidsproductiviteit

1. Kapitaalgoederen

1.1. Het investeren in kapitaalgoederen zorgt voor een stijging van de productiviteit.

2. Nu

2.1. Nu gebeurt alles met grote industriële machines.

3. Verbeteren

3.1. Al verschillende eeuwen proberen ze de productiviteit te verbeteren.

4. Vroeger

4.1. Vroeger gebeurde alles met handgereedschap.

5. Productie

5.1. Productie per werknemer per tijdsperiode neemt toe.

6. Adam Smith/ Henry Ford

6.1. Arbeidsverdeling en specialisatie van de arbeider stijgt de productiviteit.

6.2. Productielijn

6.2.1. Verhoging productiviteit

6.3. Standaardisatie

6.3.1. Door standaardisatie van materialen moesten de onderdelen niet telkens worden aangepast.

7. Human Resources Management

7.1. Personeelsbeleid die zich bezig houd met werving en selectie van werknemers.

7.2. Ook met opleidingen, evaluatie en motivatie.

7.3. De werknemer staat centraal.

8. Hogere productiviteit

8.1. Heeft zowel voordelen voor de werknemers als de werkgever.

9. Motiveren

9.1. Erkenning en waardering van de prestaties zijn belangrijk. Ook voldoende kansen op zelfontplooing. Een goede sfeer en een correct loon helpt ook bij motivatie.