Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Åbne døre" by Mind Map: "Åbne døre"

1. Arbejds spørgsmål

1.1. Faktaspørgsmål

1.1.1. Mobning

1.1.2. Internettet

1.1.3. Andet

1.1.3.1. Bliver vi overvåget på nettet?

1.1.4. Pædofili

1.1.4.1. Hvad gør pædofile på nettet?

1.2. Forklarings- og forståelsesspørgsmål

1.2.1. Mobning

1.2.2. Internettet

1.2.2.1. Hvordan har internettet ændret sig gennem tiden?

1.2.3. Andet

1.2.4. Pædofili

1.3. Holdnings- og vurderingsspørgsmål

1.3.1. Mobning

1.3.1.1. Hvorfor mobber unge hinanden på nettet?

1.3.1.2. Hvad kan vi gøre mod mobberne?

1.3.2. Internettet

1.3.2.1. Tager nettet for meget af vores tid?

1.3.2.2. Kan internet på et tidspunkt kun blive gode ting?

1.3.3. Andet

1.3.4. Pædofili

1.4. Handlingsspørgmål

1.4.1. Pædofili

1.4.1.1. Hvordan finder vi de pædofile på nettet?

1.4.1.2. Hvordan stopper vi pædofili på nettet?

1.4.1.3. Kan vi udruste børn/unge, så de ikke hopper på de pædofiles falske profiler?

1.4.2. Internettet

1.4.3. Andet

1.4.4. Mobning

1.4.4.1. Hvordan kan vi stoppe mobning?

2. Problemstilling

2.1. Er det realistisk at vi kan lukke for alle de dårlige ting på nettet, hvis ikke kan man så formindske effekten af de dårlige ting?

3. Produkt

3.1. Collage

3.2. Video "Amanda tott"

4. Emne

4.1. Nettet

5. Links

5.1. Pædofili

5.1.1. https://www.dr.dk/nyheder/indland/saadan-fanger-paedofile-boern-i-deres-net-det-er-vores-hemmelighed

5.2. Mobning

5.2.1. http://videnskab.dk/kultur-samfund/piger-mobber-mere-pa-nettet

5.2.2. http://www.viunge.dk/mit-liv/guides/mobning-paa-nettet-og-mobilen

5.2.3. http://boernogsocialemedier.dk

5.2.4. http://net-mobning.dk/hvad-er-net-mobning

5.2.5. https://da.wikipedia.org/wiki/Digital_mobning

5.2.6. http://www.skoleborn.dk/nov_2015/15-mobning-pa-nettet.html