Педагогика ғылымының бөлімдері мен салалары

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогика ғылымының бөлімдері мен салалары by Mind Map: Педагогика ғылымының бөлімдері мен салалары

1. Даму дәрежесіне қарай

2. Кәсібіне қарай

3. Арнайы

3.1. Дефектология

3.2. Сурдопедагогика

3.3. Тифлопедагогика

3.4. Олигофренопедагогика

3.5. Логопедия

4. Кәсіби

4.1. Өндірістік

4.2. Әскери

4.3. Дәрігерлік

4.4. Кибернетикалық

4.5. Заң қызметкерлік

4.6. Инжинерлік

4.7. Авиациялық

4.8. Мәдени-ағартушылық

4.9. Әлеуметтік

4.10. Салыстырмалы

4.11. Коррекциялық

4.12. Психологиялық

5. Жасаралық

5.1. Мектепке дейінгі педагогика

5.2. Жаалпы білім беретін мектеп педагогикасы

5.3. Кәсіптік-техникалық білім беру

5.4. Орта арнаулы білім беру

5.5. Жоғары мектеп педагогикасы

5.6. Ересектер педагогикасы

5.7. Отбасылық педагогика

6. Жалпы

6.1. Жалпы педагогика негіздері

6.2. Тәрбие теориясы

6.3. Дидактика

6.4. Педагогика тарихы

6.5. Жеке пәндерді оқыту әдістемесі

6.6. Педагогикалық мамандыққа кіріспе

6.7. Педагогикалық шеберлік

6.8. Педагогикалық әдеп

6.9. Мектептану

7. Жасына қарай

8. Зерттеу бағыты бойынша