Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қаржы by Mind Map: Қаржы

1. Рөлі

1.1. қаржы бұл жалпы ішкі өнім мен ұлттық табысты бөлу және қайта бөлудің экономикалық құралы, ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру және пайдаланудың бақылау қаруы.

2. Мәні

2.1. Қаржы («қолма-қол ақша», «табыс» ұғымын білдіретін орта ғасырдағы латын тілінің «fіnancіa »* сөзінен пайда болған француздың «fіnance» сөзінен шыққан)

3. Функциялары

3.1. Бөлгіштік функция

3.1.1. қаржы бұл жалпы ішкі өнім мен ұлттық табысты бөлу және қайта бөлудің экономикалық құралы, ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру және пайдаланудың бақылау қаруы.

3.2. Бақылау функциясы

3.2.1. қаржы бұл жалпы ішкі өнім мен ұлттық табысты бөлу және қайта бөлудің экономикалық құралы, ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру және пайдаланудың бақылау қаруы.