Formatizimi i Web faqeve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formatizimi i Web faqeve by Mind Map: Formatizimi i Web faqeve

1. Rreshtimi i tekstit të paragrafit

1.1. Rreshtimi majtas

1.2. Rreshtimi qendror

1.3. Rreshtimi djathtas

1.4. Rrafshimi i margjinës së majtë dhe të djathtë

2. Krijimi i listës së numëruar dhe të panumëruar

2.1. Numbering

2.2. Bullets

3. Formatizimi i prapavisë

3.1. Ngjyra e prapavisë

3.1.1. Butoni

3.1.1.1. Page Properties

3.1.1.1.1. Formatting

3.1.2. Format

3.1.2.1. Background

3.2. Aplikimi i figurave

3.2.1. Format

3.2.1.1. Background

3.2.1.1.1. Browse

3.3. Aplikimi i temave

4. Ndryshimi i fontit

4.1. Përdorimi i formatit Bold dhe Italic

4.1.1. Ikona B

4.1.2. Ikona I

4.1.3. Ikona U

4.2. Ndryshimi i madhësisë së fontit

4.2.1. Lista rënëse

4.3. Ndryshimi i ngjyrës së fontit

4.3.1. Ikona A

4.3.1.1. Menyja e ngjyrave

4.4. Format

4.4.1. Font

4.4.1.1. Fontin

4.4.1.2. Stilin

4.4.1.3. Madhësinë

4.4.1.4. Ngjyrën

4.4.1.5. Efektet

5. Format Painter

6. Dhëmbëzimi i tekstit

6.1. Butonat

6.1.1. Increase indent

6.1.2. Decrease indent

7. Aplikimi i temave

7.1. Format

7.1.1. Themes

7.1.2. Customize

7.1.2.1. Colors

7.1.2.2. Graphics

7.1.2.3. Text