Formatizimi i Web faqeve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formatizimi i Web faqeve by Mind Map: Formatizimi i Web faqeve

1. Ndryshimi i fontit

1.1. Përdorimi i formatit Bold dhe Italic

1.1.1. Ikona B

1.1.2. Ikona I

1.1.3. Ikona U

1.2. Ndryshimi i madhësisë së fontit

1.2.1. Lista rënëse

1.3. Ndryshimi i ngjyrës së fontit

1.3.1. Ikona A

1.3.1.1. Menyja e ngjyrave

1.4. Format

1.4.1. Font

1.4.1.1. Fontin

1.4.1.2. Stilin

1.4.1.3. Madhësinë

1.4.1.4. Ngjyrën

1.4.1.5. Efektet

2. Rreshtimi i tekstit të paragrafit

2.1. Rreshtimi majtas

2.2. Rreshtimi qendror

2.3. Rreshtimi djathtas

2.4. Rrafshimi i margjinës së majtë dhe të djathtë

3. Format Painter

4. Dhëmbëzimi i tekstit

4.1. Butonat

4.1.1. Increase indent

4.1.2. Decrease indent

5. Krijimi i listës së numëruar dhe të panumëruar

5.1. Numbering

5.2. Bullets

6. Formatizimi i prapavisë

6.1. Ngjyra e prapavisë

6.1.1. Butoni

6.1.1.1. Page Properties

6.1.1.1.1. Formatting

6.1.2. Format

6.1.2.1. Background

6.2. Aplikimi i figurave

6.2.1. Format

6.2.1.1. Background

6.2.1.1.1. Browse

6.3. Aplikimi i temave

7. Aplikimi i temave

7.1. Format

7.1.1. Themes

7.1.2. Customize

7.1.2.1. Colors

7.1.2.2. Graphics

7.1.2.3. Text