produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget by Mind Map: produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

1. Kalk

1.1. Kalksten

1.1.1. Kalktrekanten

1.1.1.1. CaCO3 CaO+CO2 (Kalksten bliver gravet op og brændt) CaO+H20 Ca(OH)2 (Den brændte kalk bliver til læsket kalk med vand) Ca(OH)2+CO2 CaCO3+H20 (Den læskede kalk bliver til kalksten når det tørre)

1.2. Syre og baser

1.2.1. Syre ion

1.2.1.1. H+

1.2.2. Neutraliserer hinanden

1.2.3. Base ion

1.2.3.1. OH-

1.3. Læsket kalk

1.3.1. Når man tilsætter vand til det brændte kalk

1.4. Mørtel

1.4.1. er det der holder sammen på murstenene når man bygger et hus.

1.5. Alborg Portland

1.5.1. Faxe kalkbrud

1.6. Kalksten består af calciumcarbonat, CaCO3.

1.7. Forsøg:

1.7.1. Selvlavet forsøg

1.7.2. Vi murer med mørtel

1.7.3. Kalkbrænding

1.7.4. Indeholder sten kalk

1.8. Hvor er der kalk:

1.8.1. Råstofkort

1.8.2. Danmark har på et tidspunkt været dækket under vand, derfor har vi det lag af skalddyr som så er blevet omdannet til kalksten. Derfor er det mange steder under jorden i landet.

1.8.3. Møens klint

1.9. Kalk kommer fra skaldyr

1.10. Når man brænder kalken bliver der slippet meget Co2 ud

2. Beton

2.1. Beton anvendes til støbning af fundamenter, gulde, trapper og meget mere

2.2. Beton består af en blanding af cement, vand, sten og sand. Blandingen af cement og vand kaldes cementpasta

3. Kulturlandskab

3.1. Natur som er præget af mennesker

3.2. Agerlandet

3.2.1. Opdyrket land

3.2.2. Monokulturer

3.2.2.1. Brakmarker

3.2.2.2. ensformigt landskab

3.2.2.3. økologiske marker

3.3. Levevilkår for planter og dyr

3.3.1. Dyr

3.3.1.1. Flygte

3.3.2. Planter

3.3.2.1. Tilpasse miljøet

3.4. De levende hegn

3.4.1. Træer og buske

3.4.2. Læ

3.4.3. Opdele markerne

3.4.4. Dyrenes skjulested

3.4.5. Føde

3.5. Grøftekanter

3.5.1. Vilde blomsterplanter

3.5.2. Skov og krat

3.5.3. Insekter udnytter grøftekantens planter som føde

3.6. Grøftekanter som spredningsveje

3.6.1. Fauna-passager

3.6.1.1. Tuneller under og over veje

3.6.2. Overdrev

3.6.2.1. En ufrugtbar mark, som står til pynt