Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vindmøller by Mind Map: Vindmøller

1. Energi

1.1. Vedvarende Energi

1.2. Energikilder

1.3. Vindenergi

1.4. Energiforbrug i fremtiden

1.5. Bæredygtige energikilder

1.5.1. For at en energikilde kan kaldes bæredygtig, må energikilden ikke bruge ressourcer, der ikke gendannes

2. Materialer

2.1. Byggematerieler

2.1.1. Hvad bliver vindmøller bygget af?

2.2. Hvordan bliver vindmøller bygget?

3. Miljø

3.1. Hvordan er miljøet?

3.2. Placering af vindmøller

3.2.1. Vand Vindmøller

3.2.2. Vindmølleparker

3.3. Påvirkning af bæredygtighed