Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Поведінка by Mind Map: Поведінка

1. Живлення

1.1. Гетеротрофи

1.1.1. Рослиноїдні

1.1.1.1. Тварини, які живляться рослинною їжею

1.1.2. Хижаки

1.1.2.1. Тварини, які живляться тваринною їжею

1.1.3. Всеїдні

1.1.3.1. Тварини, які живляться як рослинною, так і тваринною їжею

1.1.4. Паразити

1.1.4.1. Тварини, які живляться за рахунок інших живих істот і завдають їм шкоди

1.1.5. Сапротрофи

1.1.5.1. Тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (залишками організмів)

1.2. Автотрофи

2. Травлення

2.1. Внутрішньоорганізмове

2.1.1. відбувається в середині клітини завдяки ферментам травних вакуоль

2.2. Позаорганізмове

2.2.1. відбувається під впливом ферментів, що секретуються клітинамиабо травними залозамиу кишкову порожнину або порожнини органів травлення

2.3. Приклітинне

2.3.1. відбувається завдяки дії ферментів, розташованих на мембранах тих клітин, які вкривають внутрішню поверхню органів травлення

3. Подразливість

3.1. Таксиси

3.1.1. рухова реакція у відповідь на спрямований вплив чинника, що здійснюється клітинами чи організмами

3.2. Рефлекси

3.2.1. рухова реакція організму на певний пусковий подразник, яка здійснюється за обов’язкової участі нервової системи

4. Дихання

4.1. Аеробне дихання

4.1.1. сукупність процесів, які здійснюють окиснення органічних речовин і отримання енергії за участю кисню.

4.2. Анаеробне дихання

4.2.1. сукупність процесів, які здійснюють окиснення органічних речовин і отримання енергії за відсутності кисню

5. Розмноження

5.1. Вегетативне

5.1.1. від материнської особини відокремлюються багатоклітинні частини

5.2. Статеве

5.2.1. Зовнішнє запліднення

5.2.2. Внутрішнє запліднення

5.3. Нестатеве

5.3.1. поділ клітини навпіл - материнська клітина ділиться і дає початок двом однаковим за розмірами і спадковим матеріалом дочірнім клітинам

5.3.2. брунькування -від материнської клітини відокремлюється дрібніша брунька

5.3.3. множинний поділ - одна материнська клітина дає початок багатьом дочірнім

6. Рух тварин

6.1. Активні рухи

6.1.1. Амебоїдний рух - це рух за допомогою несправжніх ніжок, які з'являються завдяки повільному перетіканню цитоплазми й зміні форми клітини

6.1.2. Мерехтливий рух - це рух за допомогою джгутиків та війок, які є довгими чи короткими ниткоподібними цитоплазматичними виростами клітин з мікротрубочками всередині

6.1.3. М'язовий рух - це рух за допомогою скоротливих органів м'язів, в утворенні яких беруть участь м'язові тканини.

6.2. Пасивні рухи

7. Виділення у тварин

7.1. Нирки

7.1.1. виведення продуктів життєдіяльності шляхом фільтрації крові

7.2. Нефридії

7.2.1. органи виділення у безхребетних тварин, які слугують для осморегуляції, видалення з організму продуктів метаболізму, а інколи також для виведення статевих продуктів

7.3. Мальпігієві судини

7.3.1. трубчасті канальці, що є сліпими виростами кишечника на межі між середньою і задньою кишкою, видільні та осморегулюючі органи у павукоподібних, багатоніжок та комах

7.4. Зелені залози

7.4.1. вивідні канали ракоподібних