Közgazdaságtan Érettségi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Közgazdaságtan Érettségi by Mind Map: Közgazdaságtan Érettségi

1. NEMZETGAZDASÁG

1.1. Fogalma és ágazati rendszere

1.1.1. Eligazodni

1.1.1.1. Nemzetgazdasági ágak

1.1.1.2. Nemzetgazdasági alágazatok

1.1.1.3. Szakágazatok rendszerében

1.2. Gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjainak jellemzése

1.2.1. vállalat

1.2.2. háztartás

1.2.3. állam

1.2.4. Külföld

1.3. Tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok

1.3.1. Ezek típusai

1.3.2. Ezek egymáshoz való viszonya

1.4. Állam gazdasági szerepvállalásának

1.4.1. Előnyei

1.4.2. Hátrányai

1.5. Fiskális és Monetáris politika megkülönböztetése

1.5.1. Eszközei

1.5.2. Várható hatásai

1.6. Nemzetgazdaság teljesítményét kifejező különböző kategóriák értelmezése

1.7. Különbségtétel

1.7.1. Nominális mérőszámok

1.7.2. Reálértéken meghatározott mérőszámok

1.7.3. És ezen mérőszámok meghatározása és összehasonlítása

1.8. Mikrogazdasági alapok

1.8.1. Piaci alapfogalmak és szereplők

1.8.2. Gazdasági alapfogalmak

1.8.2.1. Termelési tényezők

1.8.2.2. Kereslet és Kínálat kölcsönhatása

1.8.2.3. Piaci mechanizmus működése

1.8.2.3.1. Piaci állapotok összehasonlítása és grafikonos ábrázolása

1.8.2.3.2. Fogyasztói döntést befolyásoló tényezők

1.8.3. Egyéni és piaci kereslet

2. PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

2.1. Bankok

2.1.1. Kialakulásának története

2.1.2. Fogalma

2.1.3. Bankműveletek és azok tulajdonságai

2.1.3.1. Passzív Bankügyletek

2.1.3.1.1. Betétgyűjtés

2.1.3.1.2. Értékpapírok kibocsátása

2.1.3.1.3. Hitelfelvétel a Jegybanktól és más bankoktól

2.1.3.2. Aktív Bankügyletek

2.1.3.2.1. Hitelezés

2.1.3.2.2. Váltóleszámítolás

2.1.3.2.3. Lízingügylet

2.1.3.2.4. Hitelbiztosítékok (alapismeretei)

2.1.3.2.5. Semleges Bankügyletek

2.2. Pénzügyi intézmények jellemzőinek felsorolása

2.2.1. Hitelintézetek

2.2.2. Pénzügyi vállalkozások

2.2.3. Nem monetáris közvetítők - Bemutatása és Feladata

2.2.3.1. Biztosítók

2.2.3.2. Nyugdíjpénztárak

2.2.4. Pénzügyi szolgáltatások

2.3. Pénz

2.3.1. Fogalma

2.3.2. Funkciói

2.4. Bankrendszerek megkülönböztetése

2.4.1. Egy szintű

2.4.2. Kétszintű

2.5. Magyar pénzügyi intézményrendszer felépítésének ismerete

2.6. MNB - JEGYBANK

2.6.1. Jegybank és a Monetáris szabályozás kapcsolata

2.6.2. Feladatai

2.6.3. Monetáris irányításban betöltött szerepe

2.6.4. Monetáris és Fiskális politika fogalmának megkülönböztetése és definiálása

2.7. Pénzintézetek felügyeletének és a befektetők védelmét szolgáló hazai intézményrendszernek az ismerete

2.7.1. Legfontosabb nemzetközi pénzügyi intézmények bemutatása

2.8. PÉNZFORGALOM

2.8.1. Pénzforgalom általános szabályainak ismerete

2.8.2. Fizetési számlák Fajtái

2.8.3. Pénzügyi szolgáltatási keretszerződés

2.8.3.1. Formai követelményei

2.8.3.2. Tartalmi követelményei

2.8.4. Fizetési számla

2.8.4.1. Megnyitása

2.8.4.2. Feletti rendelkezés formája és rendje

2.8.5. Pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának jellemzői

2.8.6. Fizetési módok megkülönböztetése

2.8.6.1. Fizetési számlák közötti fizetés

2.8.6.1.1. Átutalás

2.8.6.1.2. Beszedés

2.8.6.1.3. A kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés

2.8.6.2. Fizetési számlához kötődő készpénz kifizetés

2.8.6.2.1. Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása

2.8.6.2.2. Készpénzbefizetés fizetési számlára

2.8.6.2.3. Készpénz kifizetés fizetési számláról

2.8.6.3. Fizetési számlák nélküli fizetés

2.8.6.3.1. Készpénz kifizetés

2.8.7. Legfontosabb banki titoktartási szabályok ismerete

2.8.8. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok legfontosabb elvárásai

2.8.8.1. Készpénz forgalom lebonyolításának helye - és szabályai

2.8.8.2. Pénztár

2.8.8.3. Pénzkezelés

2.8.8.4. Pénztári forgalom elszámolása

2.8.9. Likviditás

2.8.9.1. Fogalma

2.8.9.2. Jelentősége

2.9. PÉNZÜGYI PIAC ÉS TERMÉKEI

2.9.1. Pénzügyi piacok fogalma

2.9.2. Gazdaságban betöltött szerepök

2.9.3. Csoportosítása

2.9.3.1. Ezek jellemzői

2.9.3.2. Felismerni és felsorolni a jellemzőiket

2.9.4. Értékpapírok

2.9.4.1. Pénzügyi piacon betöltött szerepe

2.9.4.2. Megjelenése

2.9.4.3. Fogalma

2.9.4.4. Főbb csoportosítási szempontjai

2.9.4.5. Értékpapír ismeretek

2.9.4.5.1. Kötvény

2.9.4.5.2. Részvény

2.9.4.5.3. Váltó

2.9.4.5.4. Állampapírok

2.9.4.5.5. Banki értékpapírok jellemzői

2.9.5. Tőke és Pénzpiaci ügyletek megkülönböztetése

2.9.5.1. Prompt ügylet ismerete

2.9.5.2. Termin ügylet ismerete

2.10. BIZTOSÍTÁSI ALAPISMERETEK

2.10.1. Biztosítás alapfogalma

2.10.2. Biztosítás szerepe - jelentősége a modern gazdaságban

2.10.3. Legfontosabb biztosítási módszerek ismerete

2.10.4. Biztosítási ágazatok rendszere

2.10.5. Biztosítási szerződés fogalma - alapismerete

2.10.6. Bitoztosítási díj alapismeretei

3. PÉNZ

3.1. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE

3.1.1. Időérték

3.1.1.1. Fogalma

3.1.1.2. Jelentősége

3.1.2. Számítások elvégzése időtényező táblázatok alkamazásával

3.1.2.1. Jelenérték

3.1.2.2. Jövőérték

3.1.2.3. Diszkontálás

3.1.2.4. Kamatos kamat számítása

3.2. VALUTA, DEVIZA ÁRFOLYAMA

3.2.1. Fogalmak megértése és definiálása

3.2.1.1. Valuta

3.2.1.2. Deviza

3.2.1.3. Árfolyam

3.2.2. Valuta és devizaárfolyamhoz kapcsolódó egyszerű számítások elvégzése

3.3. PÉNZFORGALOM

3.3.1. Alapadatokból likviditási mutatókat kiszámolni

3.3.1.1. És különbségüket értelmezni

4. SZÁMVITELI GYAKORLAT

4.1. PÉNZKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATOK

4.1.1. Alapinformációkból a következő bizonylatok elkészítése vagy a bizonylatok tartalmi és formai elemeinek megjelenítése

4.1.1.1. Kiadási és bevételi pénztárbizonylat

4.1.1.2. Készpénz befizetési számla

4.1.1.3. Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatai

4.1.2. A tárgy eszköz nyilvántartása

4.1.2.1. Értelmezni a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó és az üzembe helyezési okmány szerepét

4.1.2.1.1. Kiegészíteni, felsorolni a tartalmi és formai elemeit felsorolni

4.1.2.2. Amortizációs számítások elvégzése

4.1.2.2.1. Időarányos lineáris

4.1.2.2.2. Teljesítményarányos

4.1.2.2.3. És az ezekhez kapcsolódó eszközérték meghatározásokat

4.1.3. Készletek (vásárolt és saját termelésű) bizonylatai

4.1.3.1. Alapinformációkból a következő bizonylatok elkészítésére vagy bizonylatok tartalmi és formai elemeinek megjelenítésére

4.1.3.1.1. Készlet bevételezési, kivételezési bizonyla

4.1.3.1.2. Készletnyilvántartó nap

4.1.3.1.3. Szállítólevél, számla

4.1.4. Jövedelem-elszámolás bizonylatai

4.1.4.1. Legyen képes a bérszámfejtő lapon a nettó bér kiszámítására

5. Vállalat termelői magatartása és a kínálat

5.1. Vállalat környezete

5.2. Vállalat piaci kapcsolatai

5.3. Termelés költségei

5.3.1. Költségek csoportosítása

5.3.2. Költségek jellemzése és ábrázolása

5.3.3. Összefüggései

5.4. Gazdálkodás folyamatában mérhető gazdaságosság követelményei

5.5. Különböző profitok és költségek ismerete

5.5.1. Ezek kiszámolása

5.5.2. Közöttük lévő összefüggések értelmezése

5.6. Fedezeti összeg nagyságának számszerű meghatározása

5.6.1. Grafikonon szemeltetni a változásait

5.7. Értékelni egy vállalkozás gazdálkodásának eredményét

5.8. Piaci formák ismerete

5.8.1. Kínálat meghatározásának módja összehasonlítva a különböző piaci feltételek mellett

5.9. Piacszabályozás indokai és hatásai

5.10. MARKETING

5.10.1. Alapfogalmai

5.10.2. Marketing szerepének jellemzése a vállalkozásban

5.10.3. Piackutatás

5.10.3.1. Lényegének ismerete

5.10.3.2. Módjai

5.10.3.3. Felhasználási területei

5.10.4. Stratégiai elemek bemutatása

5.10.4.1. Marketing-MIX

5.10.4.2. Marketing Stratégia

5.10.4.3. Reklámtevékenység jogi eszköei

6. JOGI ALAPISMERETEK

6.1. Jogalkotás hierarchikus rendszerének és a jogrend szerepének ismerete

6.2. Jogszabályok szerkezete

6.2.1. Megjelenésük

6.2.2. Érvényességük szabályai

6.3. Jogi normák rendszerében való eligazodás

6.4. Gazdasággal összefüggő alapvető jogszabályok értelmezése

6.5. Vállalkozás alapításának és működésének jogi kereteinek ismerete

6.6. Vállalkozás formák jellemzői

6.6.1. Egyéni vállalkozás

6.6.2. Társas vállalkozás

6.6.3. Feltételek

6.6.3.1. Alapítás

6.6.3.2. Szüneteltetés

6.6.3.3. Megszűnésének főbb szabályai

6.6.4. Felsorolni és a felelősség szerint csoportosítani a gazdasági társaságokat

6.6.4.1. Egyes társasági formák jellemzése

6.7. Különbségtétel

6.7.1. Csődeljárás

6.7.2. Felszámolási eljárás

6.8. Túlajdon

6.8.1. Fogalmának ismerete

6.8.2. Jogviszony tartalma

6.8.3. Tulajdonost megillető jogosultságok

6.9. Korlátozó szabályok ismerete

6.9.1. a rendelkezésre

6.9.2. a birtoklásra

6.9.3. a használatra

6.10. Szerződés

6.10.1. Fogalmának ismerete

6.10.2. Érvényességének

6.10.3. Létrejöttének

6.10.4. Megszűnésének

6.10.5. Módosításának

6.10.6. Követelések elévülésének feltételei

6.10.7. Be kell mutatni az alábbi szerződések tárgyát, alaki és formai követelményeit

6.10.7.1. Adásvétel

6.10.7.2. Bérlet

6.10.7.3. Letét

6.10.7.4. Megbízás

6.10.7.5. Vállalkozás

6.10.7.6. Szállítás

6.10.7.7. fuvarozás

6.10.7.8. Hitel és kölcsönszerződés

6.10.7.9. Bankszámla és betétszerződés

6.10.7.10. Folyószámla szerződés

6.10.7.11. Lízing

6.10.7.12. Biztostás

6.10.8. Megerősítése - Biztosítékátadás iserete

6.10.8.1. Foglaló

6.10.8.2. Kötbér

6.10.8.3. kezesség

6.10.9. Szerződés teljesítés és a szerződésszegés

6.10.9.1. Esetei

6.10.9.2. Következményei

7. STATISZTIKAI ALAPFOGALMAK

7.1. Statisztika fogalmának lsmerete

7.2. Statisztika ágainak ismerete

7.3. Sokaság

7.3.1. Fajtáinak fogalmának ismerete

7.3.2. Fajtáinak jellemzői

7.4. Ismérv

7.4.1. Fogalma

7.4.2. Fajtái

7.5. Csoportosítás

7.5.1. Statisztikai sorok

7.5.2. statisztikai táblák

7.5.2.1. Fogalma

7.5.2.2. Fajtái

7.5.2.3. Készítése

7.6. Tudni kell felismerni az információ forrásait

7.7. VISZONYSZÁMOK ÉS ALKALMAZÁSUK

7.7.1. Viszonyszámok

7.7.1.1. Fogalma

7.7.1.2. Alkalmazási területe

7.7.2. Dinamikus viszonyszámok

7.7.2.1. Fajtái

7.7.2.2. Összefüggéseik

7.7.3. Definíció

7.7.3.1. Megoszlási viszonyszám

7.7.3.2. Koordinációs viszonyszám

7.7.4. Intenzitási viszonyszám

7.7.4.1. Jellemzői

7.7.4.2. Leggyakoribb alkalmazási területe

7.7.5. Megadott adatok alapján mutatók kiválasztása és kiszámítása

7.7.5.1. Elemzések és következtetések levonása a kiszámított adatokból

7.8. KÖZÉPÉRTÉKEK ÉS ALKALMAZÁSUK

7.8.1. Fajtái

7.8.2. Fogalma

7.8.3. Alkalmazási területe

7.8.4. Képletek és Fogalmak ismerete és kiszámítása

7.8.4.1. Számított középérték

7.8.4.1.1. Számtani átlag

7.8.4.1.2. Harmonikus átlag

7.8.4.1.3. Négyzetes átlag

7.8.4.1.4. Kronologikus átlag

7.8.4.2. Helyzeti alapértékek

7.8.4.2.1. Módusza

7.8.4.2.2. Mediánja

7.8.5. Megadott adatok alapján számítások elvégzése

7.8.5.1. Kiszámított adatokból elemzések és következtetések levonása

7.9. INDEX SZÁMÍTÁS

7.9.1. Az alábbiak különbségeinek kiszámítása alapadatokból

7.9.1.1. Egyedi érték

7.9.1.2. Együttes érték

7.9.1.3. Ár indexek

7.9.1.4. Volumen indexek

7.9.2. Indexek közötti összefüggések ismerete

7.9.2.1. A kiszámított adatokból egyszerű elemzések és következtetések levonása

7.10. GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁS

7.10.1. Céja

7.10.2. Eszközei

7.10.3. Alkalmazási területe

8. ÁLLAMHÁZTARTÁS RENDSZERE

8.1. ÁLLAM

8.1.1. Szerepe a modern gazdaságban

8.1.2. Közfeladatok ellátásának szükségessége

8.1.3. Finanszírozás forrásai (közfeladatokhoz)

8.2. ALRENDSZEREK ISMERETE

8.2.1. Központi

8.2.2. Önkormányzati

8.3. KÖLTSÉGVETÉS ISMERETE

8.3.1. Bevételek fő tételei

8.3.2. Kiadások fő tételei

8.3.3. Költségvetés egyenlegének értelmezése

8.4. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK

8.4.1. Adó és adórendszer

8.4.1.1. Fogalmi ismerete

8.4.1.2. Jellemzői

8.4.2. Alapfogalmak ismerete

8.4.2.1. Adóalany

8.4.2.2. Adótárgy

8.4.2.3. Adóalap

8.4.2.4. Adómérték

8.4.2.5. Adómentesség

8.4.2.6. Adókedvezmény

8.4.2.7. Adókötelezettség

8.4.3. Magyar adójog forrásainak ismerete

8.4.4. Adók csoportosítása

8.4.4.1. Jövedelemadó

8.4.4.2. Forgalmi típusú adó

8.4.4.3. vagyonadóztatási ismérv szerint

8.4.5. Kiemelt adónemek alapvető fogalmainak és összefüggéseinek ismerete

8.4.5.1. Személyi jövedelemadó

8.4.5.1.1. Alanyai

8.4.5.1.2. A jövedelem

8.4.5.1.3. Bevétel és költség értelmezése

8.4.5.1.4. Az adó mértéke

8.4.5.1.5. Összevont adóalap

8.4.5.1.6. Családi kedvezmény

8.4.5.2. Általános forgalmi adó

8.4.5.2.1. Jellemzői

8.4.5.2.2. Adóalanya

8.4.5.2.3. Adó mértéke

8.4.5.2.4. Fizetendő adó megállapítása

8.4.5.2.5. Az adó levonási jog

8.4.5.2.6. Adófizetési kötelezettség

8.4.5.2.7. Számlázás

8.4.5.3. Helyi adók

8.4.5.3.1. Típusai

9. ADÓZÁSI GYAKORLAT

9.1. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

9.1.1. Összevont adóalap

9.1.1.1. Elemzése

9.1.1.2. Adószámítása (feladatban megadott családi kedvezmény figyelembevételével)

9.1.1.3. Meghatározni alapinformációkból az adóhatósággal adóbevalláskor rendezendő összeget.

9.2. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

9.2.1. Összegének meghatározása az adóalap után, valamint ha a számla összege a fizetendő adót is tartalmazza

9.2.2. Általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások és azok adómértékeinek ismerete (párat felsorolni)

9.2.3. Értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása

9.2.3.1. A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó kiszámítása

9.2.4. Vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapesetekben).

9.2.5. Megfizetendő adó megállapítása

9.2.5.1. Számla, nyugta kitöltése

9.3. HELYI ADÓK

9.3.1. Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok elvégzése az adóalap és adómérték megadásával

10. SZÁMVITELI ALAPISMERETEK

10.1. SZÁMVITELI TÖRVÉNY

10.1.1. Számvitel

10.1.1.1. Feladatai (felsorolás)

10.1.1.2. Területei (felsorolás)

10.1.2. Számviteli szabályozás alapdokumentumainak megnevezése

10.1.2.1. Külső szabályozás

10.1.2.2. Belső szabályozás

10.1.2.3. A felső kettő közötti különbség ismerete és értelmezése

10.1.3. Számviteli biznylatok

10.1.3.1. Fogalmának ismerete

10.1.3.2. Csoportosításuk

10.1.3.3. Bizonylat elveinek az értelmezése

10.1.3.4. Alapvető tartalmi és formai elvárások

10.1.4. Számviteli beszámoló

10.1.4.1. Szerepe

10.1.4.2. Fajtái

10.1.4.3. Felsorolni a részeit

10.1.5. Felsorolni és értelmezni a beszámolás és könyvvezetés kapcsolatát

10.2. VÁLLALKOZÁS VAGYONA

10.2.1. Leltár

10.2.1.1. Fogalma

10.2.1.2. Fajtái

10.2.1.3. Jellemzői

10.2.2. Mérleg

10.2.2.1. Fogalma

10.2.2.2. Fajtái

10.2.2.3. Jellemzői

10.2.3. Mérleg főcsoportok (eszköz és forrás csoportok)

10.2.3.1. Tartalmának ismerete

10.2.3.2. Definíciója

10.2.4. Eredménykimutatás

10.2.4.1. Fogalma

10.2.4.2. Jellemzői

10.2.4.3. Változatai

10.2.4.4. Ismertetni az eredménykimutatás kategóriáit és kapcsolataikat

10.2.5. Fogalmak ismerete

10.2.5.1. Bekerülési érték

10.2.5.2. Számviteli érték

10.3. KÖNYVELÉSI TÉTELEK SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET

10.3.1. Könyvviteli számlák fogalmai

10.3.2. Egységes számlakeret

10.3.2.1. Felépítése

10.3.2.2. Szerkezete

10.3.3. Vállalati számlarend tartalmi elemeinek felsorolása

10.3.4. Főkönyvi számlák

10.3.4.1. Nyitása

10.3.4.2. Könyvelésének fogalmai

10.3.4.2.1. Idősoros

10.3.4.2.2. Számlasoros

10.3.5. Különbség tétel az alábbiak között

10.3.5.1. Mérleg számlák

10.3.5.2. Eredményszámlák

10.3.6. Kapcsolat értelmezése az alábbiak között

10.3.6.1. Analitikus könyvelés

10.3.6.2. Szintetikus könyvelés

10.3.6.3. Szintetikus könyvelés

10.4. TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA

10.4.1. Tárgyi eszközök

10.4.1.1. Csoportosítása

10.4.1.2. Értékelésére vonatkozó alapvető bekerülési érték szabályok ismerete

10.4.1.3. Fordulónapi mérlegérték megállapítása

10.4.2. Amortizásió elszámolása

10.4.2.1. Lineáris

10.4.2.2. Teljesítményarányos

10.4.3. Könyvelési feladatok

10.4.3.1. Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással)

10.4.3.2. Tárgyi eszközök üzembe helyezése könyvelése

10.4.3.3. Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása

10.5. VÁSÁROLT KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA

10.5.1. Vásárolt készletek

10.5.1.1. Fajtái

10.5.1.2. Jellemzői

10.5.1.3. Egyszerű esetekben a bekerülési érték meghatározása

10.5.2. Anyagok nyilvántartásának alapvető információtartalma

10.5.2.1. Raktári nyilvántartás

10.5.2.2. Analitikus nyilvántartás

10.5.3. Legyen képes az anyagbeszerzés könyvelési áron (tényleges beszerzési áron való nyilvántartásnál), a visszaküldés és az engedmény gazdasági események könyvelésére.

10.5.4. Anyagkészlet csökkenések értékének számítása és a felhasználás könyvelése

10.5.4.1. Átlagáron

10.5.4.2. Csúsztatott átlagáron

10.5.4.3. FIFO elv alapján

10.5.5. Leltározás

10.5.5.1. Feladatainak ismerete

10.5.5.2. Leltári eltérések számítása és könyvelése

10.5.6. Áruk

10.5.6.1. Fogalmának ismerete

10.5.6.2. Csoportosítása

10.5.6.3. Megkülönböztetése más készletektől

10.6. JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS

10.6.1. Jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások

10.6.1.1. Információ tartalmának ismerete

10.6.1.2. Jövedelem részei

10.6.1.3. Levonások keletkezését, nyilvántartását és könyvelését

10.6.2. Bérfeladás

10.6.2.1. Számítása

10.6.2.2. Nyilvántartása és könyvelése (feladatok)

10.6.3. Bérek közterheinek

10.6.3.1. Számítása

10.6.3.2. Nyilvántartása és könyvelése

10.6.4. Jövedelem kifizetése események értelmezése és könyvelése

10.6.4.1. Készpénzes kifizetés

10.6.4.2. Folyószámlára történő átutalás

10.7. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA

10.7.1. Saját termelésű készletek

10.7.1.1. Fogalmának ismerete

10.7.1.2. Csoportosítása

10.7.1.3. Készlet értékelésének alapvető szabályai

10.7.1.4. Önköltség

10.7.1.4.1. Alapvető elemeinek ismerete

10.7.1.4.2. Értelmezni a változását

10.7.1.5. Elszámolása

10.7.1.5.1. Analitikus - alapvető információtartalmát

10.7.1.5.2. Főkönyvi - alapvető információtartalmát

10.7.1.6. Állományba vétele

10.7.1.6.1. Fordulónapi mérlegérték meghatározása

10.7.2. Termelési költségek

10.7.2.1. Típusainak ismerete

10.7.2.2. Könyvviteli elszámolása költségnemek szerinti szabályai

10.8. TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA

10.8.1. Értékesítés bizonylatolásának rendjének ismerete

10.8.2. Számla tartalmi elemei

10.8.3. Kiszámítás az értékesítéshez kapcsolódóan és az események könyvelése - a visszaküldés, a minőségi engedmény gazdasági események tekintetében

10.8.3.1. Bevételi összegeket

10.8.3.2. Forgalmi adó összegeket

10.8.3.3. Készletcsökkenés összegeket (átlagár, FIFO értelmezésében)

10.8.3.4. Események könyvelése

10.8.3.5. Események értelmezése

10.8.4. Saját termelésű készletek állományváltozásának

10.8.4.1. Értelmezése - STKÁV hozam értékét

10.8.4.1.1. Kiszámítani

10.8.4.2. Kiszámítani a tárgyévi eredmény meghatározása lépéseként is