Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La Historia by Mind Map: La Historia

1. Feina del historiador

1.1. - És la ciència que investiga :

1.2. com viuen les persones d'altres èpoques

1.3. quins son els fets més destacats del passat

1.4. - No només els països , les societats i els grans personatges :

1.5. Formen part de la història

2. Fonts

2.1. - Per estudiar el passat cal :

2.2. llegir i

2.3. interpretar les :

2.4. Restes que han deixat els nostres avantpassats

2.5. - Aquestes restes són les que :

2.6. estudien els historiadors per reconstruir la Història

2.7. - Els Historiadors i Historiadores fan servir:

2.8. diferents tipus de fonts per :

2.9. Investigar el passat i provar les afirmacions que fan en els seus escrits

3. Tipus de Fonts

3.1. Fonts Primàries

3.1.1. Contemporànies als fets dels quals s'informa :

3.1.2. · fonts orals

3.1.2.1. Entrevistes als testimonis passats

3.1.3. · fonts escrites

3.1.3.1. Documents escrits ( llibres, tractats, discursos, diaris, inscripcions, ... )

3.1.4. · fonts iconogràfiques

3.1.4.1. Imatges ( fotografies, pintures, escultures, ...)

3.1.5. · fonts materials

3.1.5.1. Objectes ( roba, eines, armes, edificis,... )

3.2. Fonts secundàries

3.2.1. Posteriors als fets dels quals s'informa :

3.2.2. · fonts orals

3.2.2.1. Entrevistes als testimonis passats

3.2.3. · fonts escrites

3.2.3.1. Documents escrits ( llibres, tractats, discursos, diaris, inscripcions,...)

3.2.4. · fonts iconogràfiques

3.2.4.1. Imatges ( fotografies, pintures, escultures, ... )

3.2.5. · fonts materials

3.2.5.1. Objectes ( roba, eines, armes, edificis, ...)

4. Edats de la història

4.1. - Els historiadors han dividit la història en períodes:

4.2. Prehistòria

4.3. Edat mitjana

4.4. Edat moderna

4.5. Edat contemporània

4.6. - Cada període el marca un esdeveniment important que va significar un canvi en la manera de viure.

4.7. - Cal tenir amb compte que que aquesta classificació va ser establerta per:

4.8. historiador europeus

4.9. - Per aixó és una periodització que :

4.10. s'ajusta bé a la història europea

4.11. però no a la història de la resta del món