Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kemi by Mind Map: Kemi

1. Periodiska systemet

1.1. Grupper

1.1.1. Huvudgrupper

1.1.1.1. 1. Alkalimetallerna

1.1.1.2. 2. Jordalkalimetallerna

1.1.1.3. 13. Borgruppen

1.1.1.4. 14. Kolgruppen

1.1.1.5. 15. Kvävegruppen

1.1.1.6. 16. Syregruppen

1.1.1.7. 17. Halogenerna

1.1.1.8. 18. Ädelgaserna

1.1.2. Sidogrupper

1.1.3. Antal valenselektroner

1.1.4. Liknande kemiska egenskaper

1.2. Perioder

1.2.1. Antal elektronskal

1.3. Periodiska egenskaper

1.3.1. Oxidationstal

1.3.1.1. Hur många elektroner ett grundämne har avgivit eller upptagit

1.3.2. Atomradie

1.3.2.1. Metaller

1.3.2.1.1. Större atomradie = mer reaktiv

1.3.2.2. Icke-metaller

1.3.2.2.1. Mindre atomradie = mer reaktiv

1.3.3. Jonradie

1.3.3.1. Positiv katjon

1.3.3.1.1. Mindre än den neutrala atomen

1.3.3.2. Negativ anjon

1.3.3.2.1. Större än den neutrala atomen

1.3.4. Joniseringsenergi

1.3.4.1. Den energi som krävs för att avlägsna elektroner

1.3.5. Elektronaffinitet

1.3.5.1. Den energi som avgörs då en jon tar upp en elektron

1.3.6. Elektronegativitet

1.3.6.1. Förmågan att attrahera bindningselektroner hos en kemiskt bunden atom i en kovalent bindning

2. Molekyl

2.1. Svaga bindningar

2.1.1. Dispersionskrafter

2.1.1.1. Mellan opolära molekyler och ädelgaser

2.1.2. Dipol-dipolbindning

2.1.2.1. Mellan polära molekyler

2.1.3. Vätebindning

2.1.3.1. Mellan väte och starkt elektronegativ atom

2.2. Polära molekyler

2.3. Opolära molekyler

3. Ämnen

3.1. Rena ämnen

3.1.1. Grundämnen

3.1.1.1. Metaller

3.1.1.2. Halvmetaller

3.1.1.3. Icke-metaller

3.1.2. Föreningar

3.1.2.1. Jonföreningar

3.1.2.2. Molekyler

3.2. Blandningar

3.2.1. Heterogena blandningar

3.2.1.1. Ser de olika ämnena

3.2.2. Homogena blandningar

3.2.2.1. Ser inte de olika ämnena

3.3. Aggregationstillstånd

3.3.1. Fast

3.3.2. Vätska

3.3.3. Gas

3.4. Separationsmetoder

3.4.1. Dekantering

3.4.2. Filtrering

3.4.3. Centrifugering

3.4.4. Avdunstning

3.4.5. Destillering

3.4.6. Sublimering

3.4.7. Kristallisering

3.4.8. Extraktion

3.4.9. Kromatografi

4. Atom

4.1. Starka bindningar

4.1.1. Jonbindning

4.1.1.1. Mellan metaller och icke-metaller

4.1.1.2. Större elektronegativitetsdifferens än 1,7

4.1.2. Metallbindning

4.1.2.1. Mellan metaller

4.1.2.1.1. Leder strö

4.1.2.1.2. Leder värme

4.1.2.1.3. Formbara

4.1.3. Kovalent bindning

4.1.3.1. Mellan icke-metaller

4.1.3.1.1. Polär

4.1.3.1.2. Opolär

4.2. Kärna

4.2.1. Proton

4.2.1.1. Positiv

4.2.2. Neutron

4.2.2.1. Neutral

4.2.2.2. Isotoper

4.3. Elektronmoln

4.3.1. Elektron

4.3.1.1. Negativ

4.3.2. Energinivåer

4.3.2.1. Valenselektroner

4.3.2.1.1. Oktettregeln

4.4. Atommodeller

4.4.1. Kvantmekaniska modellen

4.4.2. Bohrs modell

4.5. Relativ atommassa

4.6. Luminescens

4.6.1. Fluorescens

4.6.2. Fosforescens

4.6.3. Kemilumenescens

4.6.4. Bioluminescens