MG_ITWP_PTTW_PRO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MG_ITWP_PTTW_PRO by Mind Map: MG_ITWP_PTTW_PRO

1. Nadajnik

1.1. Generator sekwencji pseudolosowej

1.1.1. config.txt

1.1.1.1. 3 generatory PN typu LFSR o długości 512, 2^15, 2^20

1.1.2. in.txt

1.1.3. out.txt

1.1.3.1. Binarny

1.1.4. result.png

1.1.4.1. Funkcja autokorelacji

1.1.5. result.txt

1.1.6. run.jar

1.2. Koder splotowy

1.2.1. config.txt

1.2.1.1. 2 kodery splotowe o sprawności 1/3 i 2/3

1.2.2. in.txt

1.2.2.1. Binarny

1.2.3. out.txt

1.2.3.1. Binarny

1.2.4. result.txt

1.2.5. run.jar

1.3. Modulator Walsha

1.3.1. config.txt

1.3.1.1. Liczba symboli modulacyjnych (rozmiar macierzy)

1.3.2. in.txt

1.3.2.1. Binarny

1.3.3. out.txt

1.3.3.1. Binarny

1.3.4. result.png

1.3.5. result.txt

1.3.6. run.jar

1.4. Spreader (Koder Golda)

1.4.1. config.txt

1.4.1.1. Koder o rozmiarze 2 LFSR. 2 pary wielomianów preferowanych.

1.4.2. in.txt

1.4.2.1. Binarny

1.4.3. out.txt

1.4.3.1. Binarny

1.4.4. result.png

1.4.4.1. Funkcja autokorelacji

1.4.5. result.txt

1.4.6. run.jar

1.5. Modulator

1.5.1. QPSK

1.5.1.1. config.txt

1.5.1.1.1. 2 konstelacje modulacji do wyboru

1.5.1.2. in.txt

1.5.1.2.1. Binarny

1.5.1.3. out.txt

1.5.1.3.1. Analogowy

1.5.1.4. result.png

1.5.1.4.1. Konstelacja

1.5.1.5. result.txt

1.5.1.6. run.jar

1.5.2. offset QPSK

1.5.2.1. config.txt

1.5.2.1.1. 2 konstelacje modulacji do wyboru

1.5.2.2. in.txt

1.5.2.2.1. Binarny

1.5.2.3. out.txt

1.5.2.3.1. Analogowy

1.5.2.4. result.png

1.5.2.4.1. Konstelacja

1.5.2.5. result.txt

1.5.2.6. run.jar

1.5.3. 16QAM

1.5.3.1. config.txt

1.5.3.1.1. 2 konstelacje modulacji do wyboru

1.5.3.2. in.txt

1.5.3.2.1. Binarny

1.5.3.3. out.txt

1.5.3.3.1. Analogowy

1.5.3.4. result.png

1.5.3.4.1. Konstelacja

1.5.3.5. result.txt

1.5.3.6. run.jar

2. Kanał

2.1. Kanał AWGN

2.1.1. config.txt

2.1.1.1. Wartość SNR

2.1.2. in.txt

2.1.2.1. Analogowy

2.1.3. out.txt

2.1.3.1. Analogowy

2.1.4. result.png

2.1.4.1. Histogram próbek

2.1.5. result.txt

2.1.6. run.jar

2.2. Kanał z zanikami Rayleigha

2.2.1. config.txt

2.2.1.1. ?

2.2.2. in.txt

2.2.2.1. Analogowy

2.2.3. out.txt

2.2.3.1. Analogowy

2.2.4. result.png

2.2.4.1. Histogram próbek

2.2.5. result.txt

2.2.6. run.jar

3. Odbiornik

3.1. Demodulator

3.1.1. 16QAM

3.1.1.1. config.txt

3.1.1.1.1. 2 konstelacje modulacji do wyboru

3.1.1.2. in.txt

3.1.1.2.1. Analogowy

3.1.1.3. out.txt

3.1.1.3.1. Binarny

3.1.1.4. result.png

3.1.1.4.1. Konstelacja

3.1.1.5. result.txt

3.1.1.6. run.jar

3.1.2. offset QPSK

3.1.2.1. in.txt

3.1.2.1.1. Analogowy

3.1.2.2. out.txt

3.1.2.2.1. Binarny

3.1.2.3. result.png

3.1.2.3.1. Konstelacja

3.1.2.4. result.txt

3.1.2.5. run.jar

3.1.3. QPSK

3.1.3.1. config.txt

3.1.3.1.1. 2 konstelacje modulacji do wyboru

3.1.3.2. in.txt

3.1.3.2.1. Analogowy

3.1.3.3. out.txt

3.1.3.3.1. Binarny

3.1.3.4. result.png

3.1.3.4.1. Konstelacja

3.1.3.5. result.txt

3.1.3.6. run.jar

3.2. Despreader (Koder Golda)

3.2.1. config.txt

3.2.1.1. Dekoder o rozmiarze 2 LFSR. 2 pary wielomianów preferowanych.

3.2.2. in.txt

3.2.2.1. Binarny

3.2.3. out.txt

3.2.3.1. Binarny

3.2.4. result.png

3.2.5. result.txt

3.2.6. run.jar

3.3. Demodulator Walsha

3.3.1. config.txt

3.3.1.1. Liczba symboli modulacyjnych (rozmiar macierzy)

3.3.2. in.txt

3.3.2.1. Binarny

3.3.3. out.txt

3.3.3.1. Binarny

3.3.4. result.png

3.3.5. result.txt

3.3.6. run.jar

3.4. Dekoder splotowy

3.4.1. config.txt

3.4.1.1. 2 dekodery splotowe o sprawności 1/3 i 2/3

3.4.2. in.txt

3.4.2.1. Binarny

3.4.3. out.txt

3.4.3.1. Binarny

3.4.4. result.txt

3.4.5. run.jar

3.5. Odbiornik selwencji pseudolosowej

3.5.1. config.txt

3.5.1.1. 3 generatory PN typu LFSR o długości 512, 2^15, 2^20

3.5.2. in.txt

3.5.2.1. Binarny

3.5.3. out.txt

3.5.4. result.png

3.5.5. result.txt

3.5.5.1. BER

3.5.6. run.jar