Dalam Persekitaran Kata-Kata

Malaysia KBSM Tingkatan 2 Komsas Sajak - Dalam Persekitaran Kata-Kata Mengandungi: Maksud Tema Persoalan Gaya Bahasa (Berserta Contoh) Bentuk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dalam Persekitaran Kata-Kata by Mind Map: Dalam Persekitaran Kata-Kata

1. Tema

1.1. Rasa syukur penyajak atas nikmat berbahasa yang penting yang digunakan oleh Tuhan kepada manusia.

2. Persoalan

2.1. Bahasa ialah anugerah Tuhan yang penting untuk manusia.

2.2. Sesuatu ilmu yang dipelajari bersesuaian mengikut tempat dan suasana

2.3. Ilmu akan diperoleh dengan banyak membaca

2.4. Bangsa Melayu pada masa yang lalu yang suka mengembara

3. Gaya Bahasa

3.1. Imej Alam

3.1.1. Samudera

3.1.2. Pulau

3.1.3. Pantai

3.1.4. Gunung

3.1.5. Langit

3.1.6. Awan

3.1.7. Hujan

3.1.8. Pohon

3.2. Kata Ganda

3.2.1. Kata-kata

3.2.2. Pulau-pulau

3.2.3. Pantai-pantai

3.2.4. Kitab-kitab

3.2.5. Buah-buahan

3.3. Simile

3.3.1. Seperti kami memetik buah-buahan

4. Maksud Rangkap

4.1. Rangkap Pertama

4.1.1. Tuhan telah mengurniakan manusia dengan kebijaksanaan untuk berbicara tentang apa- apa yang bergores dalam jiwanya dan apa- apa yang terfikir dalam mindanya. Manusia telah bertutur dalam pelbagai bahasa mengikut tempat dan zaman yang berbeza.

4.2. Rangkap Kedua

4.2.1. Tuhan menciptakan manusia pelbagai bangsa dan rupa fizikal. Manusia mengembara dan menghuni serata alam untuk mencari rezeki.

4.3. Rangkap Ketiga

4.3.1. Unsur-unsur alam menjadi dalil bagi mengesahkan Allah berpandukan Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab terdahulu. Daripadanya kita juga memperbaiki persepsi kehidupan.

4.4. Rangkap Keempat

4.4.1. Percakapan atau pertuturan yang dituturkan dapat menambah pengetahuan dan membuatkan manusia menghargai kewujudan diri.

5. Bentuk

5.1. Berbentuk bebas

5.2. Terdiri daripada empat rangkap

5.3. Dua hingga sembilan baris serangkap

5.4. Dua hingga empat patah perkataan sebaris