Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leidinggeven & Dalton by Mind Map: Leidinggeven & Dalton
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Leidinggeven & Dalton

Leiderschap

grote leiders

De kunst om een ander iets te laten doen dat jij wilt omdat hij het zelf wil, Dwight Eisenhower (USA pres '53-'61)

We're people that lead from behind, Nelson Mandela

"het beinvloeden van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers"

dmv sturing, plannen, organiseren, controleren

dmv ondersteuning, luisteren, coachen, adviseren, ondersteunen

zelfkennis: alert op eigen valkuilen, projecties, (voor)oordelen, interpretaties, leerpunten

stijlen

bron: http://www.goc.nl/motivatie-demotivatiefactoren.aspx

Basis, opdracht, precieze opdrachten, toezicht op uitvoering, controleren en bijsturen, duidelijke regels, overtuig, richtinggevend, het waarom, luisterend, begrip, taakgericht, motiverend, begeleidend, beslissingen in overleg, participatie, ruimte en verantwoordelijkheid gevend, 2zijdige communicatie, beslissingen in overleg, luisterend, toont begrip, persoonsgericht, sfeer en condities makend, delegatie, doel bepalend, laat vrij, luistert, heeft begrip, helpt problemen te verwoorden, sturend op eigen verantwoordelijkheid

Professioneel, situationeel, wissel stijlen af!, Johari, plaatje, opdracht: onbekwaam, niet gemotiveerd overtuig: onbekwaam, gemotiveerd participatie: bekwaam, ongemotiveerd delegatie: bekwaam, gemotiveerd, assen interactie (veel - weinig) en interactie (veel - weinig), overtuig / participatie bij veel + veel, opdracht / delegatie bij weinig + weinig, motiverend, visie op de toekomst, betrokkenheid met de dienst en de mensen, gevoel voor menselijke basisbehoeften, maslow, http://www.btsg.nl/images/Maslow-pyramide.gif, hoge eisen stellend aan eigen functioneren en aan die van anderen, integer met macht omgaan, persoonlijke aandacht voor anderen, respect tonen: in hun waarde laten, confrontatie aangaan, vertrouwen tonen door delegeren, open communiceren, intuitief, sturend op proces, visie op de toekomst, flexibel, creatief, inventief, innovatief, ondernemend, non-conformistisch

Onderwijs, Persoonlijk leiderschap, complimenteren, coachen, stimuleren, corrigeren, confronteren, Onderwijskundig leiderschap, ‘Het ontwikkelen van strategieën om de diverse managementinstrumenten in te zetten voor het bereiken van de belangrijkste primaire taken van de school: de gewenste leerlingresultaten', leerling- en schoolprestaties, ordelijk klimaat, waarin rust en regelmaat het leren bevordert, coördinatie van de onderwijsprogramma’s en voortdurende evaluatie van de vorderingen, instructiestrategieën, effectieve leertijd, klassenmanagement, e.d., Leiderschap in leren, kennis van leren, kennis van pedagogiek, sturen in leerprocessen, lerende organisatie, Management, Financien, Personeelszaken, Rooster, Koffie

Dalton

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst (January 3, 1887 - June 1, 1973) was an American educator, author, lecturer, the originator of the Dalton Plan and the founder of The Dalton School. Born at Durand, Wisconsin, she...

daltondriehoek

Negenveld

samenwerken, organisatie, didaktiek, pedagogiek

vrijheid, organisatie, didaktiek, pedagogiek

zelfstandigheid, organisatie, didaktiek, pedagogiek

Karel

je krijgt wat je verdient

goed voorbeeld is makkelijk volgen

wat je met leerlingen doet, doe je ook met docenten en het management

Denken en Doen in 1 Hand

workshop

Helen Parkhurst, Almere

     

inleiding, spoorboekje, kennismaken met elkaar, aanleiding Leidinggeven en Dalton

kort verhaal Dalton

theorie Leiderschap

Oefening DaltonLeiderschap

Daltonconferentie 13 april in Deventer met APS

niet-dalton school