TAMADUN MELAYU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TAMADUN MELAYU by Mind Map: TAMADUN MELAYU

1. Pandangan Semesta Dalam Tamadun Melayu

1.1. Berubah berteraskan unsur-unsur akidah Islam setelah Islam datang

1.2. Perubahan boleh dilihat dalam aspek ketauhidan dan penerapan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Melayu.

1.3. ASPEK TAUHID

1.3.1. Ayat-ayat suci yang terdapat dalam kitab Al-Quran menjadi panduan masyarakat islam

1.3.2. Digunakan bagi mentadbir sesuatu kerajaan dengan baik

2. Asas-Asas Pembentukan Tamadun Melayu

2.1. Masyarakat Melayu dikatakan mula bertapak sejak 5,000 thn dahulu

2.2. Kemunculan tamadun dan masyarakat Melayu berteraskan penguasaan pertanian

2.3. Amalan mesyuarah dlm kalangan masyarakat Melayu

2.4. Nilai2 luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu

2.4.1. spt. Hindu dan Buddha, Islam, kuasa Barat – British.

2.5. Masyarakat Melayu boleh menyesuaikan nilai luar dgn nilai tempatan

3. Pencapaian dalam Tamadun Melayu dalam pelbagai bidang

3.1. PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU DALAM PELBAGAI BIDANG

3.1.1. Peninggalan banyak khazanah warisan kepada masyarakat Melayu pada masa kini

3.1.2. Antara warisan yang ditinggalkan sehingga kini adalah dalam bidang persuratan, kesenian, bidang sains dan teknologi serta bidang pendidikan.

3.2. BIDANG PERSURATAN

3.2.1. bahasa Melayu dijadiakan sebagai lingua franca wilayah kepualauan Melayu

3.2.1.1. digunakan oleh golongan peniaga yang datang dari China, Eropah, dan juga India

3.2.2. Bermula dengan skrip Sanskrit(pahlawi) bertukar ke bahasa Arab, dan akhirnya kepada penulisan dalam skrip Roman(rumi).

3.3. SASTERA RAKYAT

3.3.1. Sastera rakyat @ sastera lisan begitu berkembang di dalam masyarakat Melayu pra-Islam yang buta.

3.4. BIDANG KESENIAN

3.4.1. bersumberkan alam semula jadi dan seni yang mempunyai hubungan yang berkait rapat dengan kehidupan manusia

3.5. BIDANG SAINS & TEKNOLOGI

3.5.1. bidang pertanian

3.5.1.1. teknologi pembajakan & sistem saliran air dalam proses pengairan pertanian seperti penanaman padi

3.5.2. bidang teknologi alam bina

3.5.2.1. mahir dalam pembinaan rumah dan masjid

3.6. BIDANG PENDIDIKAN

3.6.1. Peringkat Awal-menerima pendidikan tradisional sahaja seperti kelas mengaji Al-Quran dan bahasa Arab

3.6.2. Peringkat Seterusnya- pembinaan pondok oleh orang Melayu di sekitar sekolah agama ini