จิวแอนด์จันท์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จิวแอนด์จันท์ by Mind Map: จิวแอนด์จันท์

1. แหล่งเรียนรู้

1.1. แหล่งเรียนรู้ : โรงงานทำพลอย 35/98-99 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

2. ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่าย ICT

2.1. 1.ใช้ระบบปฏิบัติการ windows server

2.2. 2.โปรแกรมที่ใช้

2.2.1. ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

2.2.2. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

2.2.3. ซอฟต์แวร์การคำนวณ

2.3. 3.ระบบสารสนเทศ

2.3.1. ฮาร์ดแวร์

2.3.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2.3.1.2. ซีพียู

2.3.1.3. mainboard

2.3.2. ซอฟต์แวร์

2.3.2.1. Microsoft Excel

2.3.3. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2.3.3.1. Pan

2.3.4. ข้อมูล

2.3.4.1. จำนวนการทำงานของคนในโรงงาน

2.3.4.2. น้ำหนักที่หายไปของพลอย

2.3.5. บุคลากร

2.3.5.1. เจ้าของโรงงานและผู้ที่ทำงานในโรงงาน

3. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยการใช้ ICT ที่ไม่ถูกต้อง

3.1. ปัญหาอาชญากรรม

3.2. ปัญหาปฏิสัมพันธ์ในสังคม

3.3. ปัญหาเด็กติดเกมส์